Ogólnopolska Konferencja Immunologii, Chorób Autoimmunologicznych, Chorób Rzadkich i Genetycznych

Data konferencji: 2024-10-12
Miejsce konferencji: online
Organizator: Center for Medical Studies, Center for American & European Studies
Opłata konferencji: 145
Publikacja pokonferencyjna: Książka Abstraktów

Szanowni Państwo,

Center for Medical Studies wraz z Center for American & European Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Immunologii, Chorób Autoimmunologicznych, Chorób Rzadkich i Genetycznych.

𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?

Konferencja odbędzie się w sobotę 12 października 2024 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 13 października 2024.

𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐃𝐎𝐓𝐘𝐂𝐙𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀?

Głównym założeniem Konferencji jest przekrojowa dyskusja na temat obecnych osiągnięć i wyzwań w leczeniu i diagnostyce chorób autoimmunologicznych, chorób rzadkich i chorób genetycznych.

Konferencja stanowi doskonałą platformę wymiany wiedzy i doświadczeniem pomiędzy lekarzami i członkami personalu medycznego oraz studentami i innymi osobami zainteresowanymi patogenezą, objawami, diagnostyką i leczeniem chorób o podłożu autoimmunologicznym i genetycznym.

𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐨𝐰𝐚𝐧𝐞 (𝐩𝐫𝐳𝐲𝐤ł𝐚𝐝𝐨𝐰𝐞) 𝐨𝐛𝐬𝐳𝐚𝐫𝐲 𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞:

 • Autoimmunologiczne choroby zapalne stawów
 • Schorzenia jelit o podłożu autoimmunologicznym (Choroba Leśniowskiego-Crohna, Colitis Ulcerosa)
 • Choroby układu wewnątrzwydzielniczego z autoagresji
 • Autoimmunologiczne choroby skóry
 • Autoimmunologiczne choroby układu nerwowego
 • Choroby wywołane przez aberracje chromosomowe
 • Predyspozycje genetyczne do wystąpienia chorób z autoagresji 
 • Kolagenozy, choroby autoimmunologiczne tkanki łącznej
 • Choroby metaboliczne (np. mukowiscydoza, fenyloketonuria, mukopolisacharydoza)
 • Choroby neurologiczne (np. rdzeniowy zanik mięśni, zespoły padaczkowe)
 • Zespoły wad wrodzonych ​​(np. Zespół Pradera-Williego)
 • … i wiele innych!

Zachęcamy do przedstawiania propozycji adresowania omawianych problemów oraz konceptualizowania ich nadchodzących rozwiązań.

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy.

Prezentacje mogą być oparte na badaniach własnych lub cudzych (przeglądzie osiągnięć i literatury), jak również przyjmować formę case-studies. 

Akceptujemy prezentacje w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

𝐃𝐋𝐀 𝐊𝐎𝐆𝐎?

 • Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, członków personelu medycznego oraz doświadczonych badaczy a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
 • Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

𝐑𝐀𝐃𝐀 𝐍𝐀𝐔𝐊𝐎𝐖𝐀 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐅𝐎𝐑 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐄𝐒

 • prof. dr hab. Tomasz Brzozowski (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • prof. dr hab. Andrzej Urbanik (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • prof. UM w Łodzi dr hab. Błażej Kmieciak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
 • prof. UJ dr hab. n. med. Anna Skalska (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • dr hab. Renata Markiewicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • dr n. med. Mirosława Dulczewska-Miller (Miroslawa Dulczewska-Miller, M.D., Ph.D. Pediatrics & Dermatology Clinic, Chicago, Illinois, USA)
 • dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • mgr Marta Motucka (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Kierownik ds. nauki i rozwoju Center for Medical Studies)
 • mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for Medical Studies oraz Center For American & European Studies) 

𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎 𝐂𝐙𝐘𝐍𝐍𝐄 𝐈 𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐄 – 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐉𝐄

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

1️⃣ Zamieść abstrakt (200-300 słów) prezentacji i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/CcVVQSZNwyrEKH9g8

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 1 października 2024 r. (𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻 𝘁𝗲𝗻 𝗻𝗶𝗲 𝘇𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱ł𝘂𝘇̇𝗼𝗻𝘆).

🔒Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

📣Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 3 października 2024 r.

3️⃣ Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 5 października 2024 r.

➤UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

1️⃣ Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/jngQLV14V5nSkAyt8

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 5 października 2024 r.

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3️⃣ Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 7 października 2024 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji – nie oczekujemy “opłaty w ciemno”).

𝐎𝐏Ł𝐀𝐓𝐘 𝐙𝐀 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:

 • 149 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. naukowych jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
 • 179 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)

 • 75 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. naukowych PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – ,,Ogólnopolska Konferencja Immunologii…”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐏𝐎𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐘𝐉𝐍𝐀

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

𝐅𝐀𝐐

 • Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
 • Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję/firmę) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni (instytucji/firmy) zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię (instytucję/firmę) faktury.
 • Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję).
 • Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
 • Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
 • Możliwe jest otrzymanie certyfikatu za współautorstwo badań przez osoby, które nie występują na konferencji, ale aktywnie uczestniczyły w prezentowanych na konferencji badaniach. Warunkiem otrzymania takiego certyfikatu jest (1) uiszczenie przez każdego współautora badań opłaty jak za uczestnictwo czynne, (2) wypełnienie przez każdego współautora badań formularza uczestnictwa czynnego wraz ze wskazaniem pozostałych współautorów oraz (3) przesłanie przez uczestnika prezentującego na konferencji (prelegenta) oświadczenia w formie dokumentowej (e-mail) potwierdzającego imiona i nazwiska nieprezentujących na konferencji współautorów badań oraz ich afiliacje naukowe.
 • Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie/tercecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
 • Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, postaramy się dostarczyć certyfikaty jeszcze szybciej!
 • Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, postaramy się dostarczyć certyfikaty jeszcze szybciej!
 • Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
 • Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for Medical Studies w ramach Center for American Studies.
 • Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).

𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?

W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatorki Konferencji, Pani Hanny Tymchenko na adres e-mail: hanna.tymchenko@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia na konferencji!

________________________

𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐅𝐎𝐑 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐄𝐒 – 𝐎 𝐍𝐀𝐒

 

𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐞𝐬 jest organizacją naukowo-badawczą zrzeszoną w ramach rodziny organizacji międzynarodowej, europejsko-amerykańskiej Fundacji Center for American & European Studies (KRS: 0000985006, NIP: 7812019909).

 

Fundacja realizuje swoją misję w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), akt notarialny o utworzeniu fundacji (sygn. repozytorium 4145/2020), postanowienie sądu o utworzeniu fundacji Nr. PO. VIII NS-REJ.KRS/033304/20/143 i statut.

 

Organem nadzorującym działalność Fundacji jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐞𝐬 prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy oraz lekarzy i członków personelu medycznego.

 

Dyscyplina naukowa: medycyna
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu