Ogólnopolska Konferencja “Kobiety w nauce, sztuce, biznesie i życiu publicznym”

Data konferencji: 2024-12-06
Data nadsyłania abstraktów: 25 czerwca, 2024
Miejsce konferencji: online
Organizator: Center for American & European Studies i Center for Science & Technology
Opłata konferencji: 149
Publikacja pokonferencyjna: Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
Szanowni Państwo,
Center for American & European Studies i Center for Science & Technology mają przyjemność zaprosić do udziału w 🎀 Ogólnopolskiej Konferencji “Kobiety w nauce, sztuce, biznesie i życiu publicznym” 🎀
🔜 𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Konferencja odbędzie się w piątek 5 lipca 2024 między 16:30 a 21.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.
Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na sobotę 6 lipca 2024.
🔍 CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Celem konferencji jest dyskusja na temat osiągnięć, wyzwań i możliwości, z jakimi kobiety stykają (i stykały) się w różnych sferach życia, takich jak nauka, sztuka, biznes, praca, polityka oraz życie publiczne i życie domowe. Przedmiotową problematykę podejmiemy tak z perspektywy historycznej, jak i współczesnej.
Konferencja stanowi miejsce do dialogu przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych oraz nauk ścisłych, przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych.
📚 PRZYKŁADOWE OBSZARY TEMATYCZNE
→ Różnice płciowe w miejscu pracy
→ Osiągnięcia i innowacje kobiet w dziedzinie badań naukowych
→ Stereotypy płciowe w przeszłości i współczesności
→ Działalność społeczna oraz filantropia kobiet
→ Inicjatywy wspierające edukację dziewcząt
→ Noblistki i wybitne autorytety
→ Motyw kobiety w sztuce i literaturze
→ Aktywizm społeczny
→ Wyraz artystyczny w perspektywie kobiecej
→ Wybitne liderki biznesowe
→ Rola kobiet w rozwoju społecznym
→ Historia emancypacji kobiet
→ Wyzwania i inicjatywy przedsiębiorczyń
→ Równouprawnienie płci w aspekcie prawnym
→ Wpływ cyfryzacji na życie kobiet
→ Partycypacja kobiet w życiu politycznym
→ Największe osiągnięcia artystek
→ Rola kobiet w ochronie środowiska
→ Wyzwania związane z różnicami płciowymi w sektorze IT
→ Feminatywy w języku polskim
→ Znane biolożki, geografki, inżynierki, chemiczki, fizyczki
Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.
Nie cenzurujemy wystąpień z przyczyn politycznych lub światopoglądowych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.
Akceptujemy wystąpienia w języku polskim i angielskim.
Prezentacje mogą być oparte na badaniach własnych lub cudzych (przeglądzie osiągnięć i literatury), jak również przyjmować formę case-studies. Akceptowane są także wystąpienia w formie posteru.
🧑🏼‍🔬 𝐃𝐋𝐀 𝐊𝐎𝐆𝐎?
☞ Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
☞ Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.
🧑‍🏫 𝐑𝐀𝐃𝐀 𝐍𝐀𝐔𝐊𝐎𝐖𝐀 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐅𝐎𝐑 𝐒𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐄 & 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐍𝐎𝐋𝐎𝐆𝐘
• prof. dr hab. Jacek Jania (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
• prof. dr hab. Wiesław Ziaja (Uniwersytet Jagielloński)
• prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba (Politechnika Wrocławska)
• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
• dr hab. inż. Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska)
• dr n. med. Aleksandra Karykowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
• dr n. med. Mirosława Dulczewska-Miller (Pediatrics & Dermatology Clinic, Chicago, Illinois, USA)
• dr inż. Tomasz Czapka (Politechnika Wrocławska)
• dr Valery Loumber (Dyrektor ds. akademickich)
• mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for Science & Technology i Center for American & European Studies)
𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎 𝐂𝐙𝐘𝐍𝐍𝐄 𝐈 𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐄 – 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐉𝐄
☞ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
1️⃣ Zamieść abstrakt i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem:
https://forms.gle/zCHc2D7jm3zB2zww9
2️⃣ Rejestracji poprzez ww.formularz dokonaj ⏳ do godz. 23.59 dnia 25 czerwca 2024 r.
🔒 Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
📣 Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 26 czerwca 2024 r.
3️⃣ Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 28 czerwca 2024 r. (godz. 20.00).
☞ UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
1️⃣Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/jG79kFHbdqX2uH5Q8
2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 29 czerwca 2024 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).
3️⃣ Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 31 czerwca 2024 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji – nie oczekujemy “opłaty w ciemno”).
𝐎𝐏Ł𝐀𝐓𝐘 𝐙𝐀 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 149 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 179 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 69 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:
„ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja KOBIETY”.
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.
📑 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐏𝐎𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐘𝐉𝐍𝐀
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
❓ 𝐅𝐀𝐐
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uniwersytet sugerujemy opłacenie faktury z osobistych środków i uzyskanie następnie od uniwersytetu we własnym zakresie zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uniwersytet faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dostarczy je szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dostarczy je szybciej.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Organizatora.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
📩 𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorką Konferencji, Panią Kariną Szczepaniak: szczepaniak@cfasofficial.com
Chętnie pomożemy.
Do zobaczenia online!
Dyscyplina naukowa: Filozofia, Historia i Archeologia, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Ekonomia, Finanse, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Astronomia, Biologia, Fizyka, Matematyka, Informatyka Teoretyczna, Geografia i Oceanologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Geologia, Geofizyka i Geochemia, Biologia Medyczna, Pielęgniarstwo, Kultura Fizyczna, Weterynaria, Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Chemia, Kultura, kobiety, biznes, społeczeństwo, polityka, przedsiębiorstwo, sztuka, gender, praca, feminizm, technologia, rozwój, nauka, technika, równość, płeć, przyroda, badania, wyzwania, nowoczesność, prawo, politologia, stereotypy, biologia, historia, studia, emancypacja, dziewczyny, liderki, autorytety
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk rolniczych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk teologicznych, Dziedzina sztuki