Ogólnopolska Konferencja Naukowa Europejskiego Prawa Klimatycznego

Data konferencji: 2020-12-01
Data nadsyłania abstraktów: 1 stycznia, 2020
Miejsce konferencji: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Organizator: ELSA Poznań
Opłata konferencji: Brak
Publikacja pokonferencyjna: Nie
Niekontrolowane zjawiska pogodowe, przepełnione wysypiska śmieci, wielokrotnie podwyższone normy stężenia substancji niebezpiecznych w powietrzu – to nasza nowa rzeczywistość. Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Europejskiego Prawa Klimatycznego „Ekologiczna przyszłość Europy” Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań pragnie poruszyć kwestie działań Unii Europejskiej w dziedziny klimatu.

Eksperci zmierzą się z problematyką sektora energetycznego oraz wpływem Europejskiego Zielonego Łady na przemysł. Wśród omawianych tematów znajdzie się również projekt rozporządzenia – Europejskie prawo o klimacie. Studenci i doktoranci z całej Polski podczas trzeciego panelu będą mieli szansę zaprezentować swoje pomysły w zakresie ekologicznych środków transportu zbiorowego i indywidualnego.
Dyscyplina naukowa: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA, NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI, NAUKI PRAWNE, NAUKI BIOLOGICZNE, NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych