Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Kierunek NANO – badania i osiągnięcia z obszaru nanotechnologii”

Data konferencji: 2020-11-27
Data nadsyłania abstraktów: 18 listopada, 2020
Miejsce konferencji: Lublin (ONLINE)
Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Opłata konferencji: 199 zł
Publikacja pokonferencyjna: Rozdział w monografii naukowej

Rozwój przemysłu, a w konsekwencji wzrost potrzeb społeczeństwa, stawia przed środowiskiem naukowym coraz większe wyzwania. Odpowiedzią na oczekiwania konsumentów i przedsiębiorstw są właśnie nowe nanomateriały i nanocząsteczki. Zapraszamy Państwa do prezentacji prac dotyczących tworzenia nanostruktur, ich zastosowania oraz dalszych perspektyw badawczych w obrębie technologii, przemysłu, medycyny itp. Celem spotkania jest wymiana wiedzy i doświadczeń w tematyce nanotechnologii oraz jej interdyscyplinarnego charakteru.

Dyscyplina naukowa: Biologia, Fizyka, Ekologia i Ochrona Przyrody, Biologia Medyczna, Biotechnologia, Inżynieria chemiczna, Inżynieria materiałowa, Inżynieria produkcji, Chemia, Zdrowie Publiczne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych