Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między duchem a literą – problematyka stosowania prawa w Polsce”

Data konferencji: 2021-12-22
Data nadsyłania abstraktów: 12 grudnia, 2021
Miejsce konferencji: online
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS
Opłata konferencji: darmowa
Publikacja pokonferencyjna: -

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Między duchem a literą – problematyka stosowania prawa w Polsce”.

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, realia prawne i ogrom regulacji normatywnych sprawiają, że niejednokrotnie dochodzi do sporów i kontrowersji na tle prawnym, czego konsekwencją są rozbieżności w zakresie stosowania prawa. Spory w doktrynie nie są jedynie efektem dyskusji broniących swojego stanowiska teoretyków, ale realnie przekładają się na orzecznictwo sądowe i działania organów administracji, co z kolei wpływa na sytuację milionów obywateli.

Celem konferencji jest próba ukazania, w jaki sposób kształtuje się stosowanie norm prawnych w różnych gałęziach prawa w Polsce i utworzenie płaszczyzny do dyskusji nad kierunkiem zmian, tendencjami w orzecznictwie i charakterystyką działania organów administracji. W trakcie konferencji liczymy nie tylko na analizę teoretycznoprawną czy filozoficzną, ale i na spojrzenie praktyczne.

Dyscyplina naukowa: prawo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych