.Ogólnopolska konferencja naukowa online „Grzech, występek, zło”

Data konferencji: 2021-11-21
Data nadsyłania abstraktów: 30 września, 2021
Miejsce konferencji: online
Organizator: Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; Badawczy Facta Ficta; Wydział Filozoficzny UJ
Opłata konferencji: 150 zł
Publikacja pokonferencyjna: brak

Natura zła – tego wyobrażonego i tego, którego doświadczamy lub obserwujemy – w pewnym stopniu fascynuje, a liczne tego dowody znajdują się na wyciągnięcie ręki choćby w social mediach, newsach czy kulturze. Jednak zło, a także grzech czy występek stanowią część większej całości, składają się na obraz człowieczeństwa w wymiarze nie tylko kulturowym, ale społecznym, historycznym, religijnym, psychologicznym etc. Dysponując rozmaitymi narzędziami naukowymi oraz polami badawczymi, organizatorzy konferencji proponują wielowymiarowe spojrzenie na problematykę zła, grzechu i występku .

Dyscyplina naukowa: filozofia, historia i archeologia, sztuki piękne, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, religioznawstwo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk teologicznych, Dziedzina sztuki