Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Prawo prywatne na świecie. Problemy – interpretacje – wyzwania”

Data konferencji: 2022-12-03
Data nadsyłania abstraktów: 22 listopada, 2022
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Center For European Studies i Center For American Studies (stowarzyszenie partnerskie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Opłata konferencji: 115
Publikacja pokonferencyjna: możliwa

Szanowni Państwo!

Center For European Studies i Center For American Studies (stowarzyszenie partnerskie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “Prawo prywatne na świecie. Problemy – interpretacje – wyzwania”.

KIEDY?

Konferencja odbędzie się w sobotę 3 grudnia 2022 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Dokładna długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 4 grudnia 2022.

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest poruszenie problematyki dotyczącej szeroko pojętego prawa prywatnego, tak z perspektywy historycznej, jak i współczesnej.

Poruszymy zagadnienia prawa prywatnego o charakterze krajowym (prawo polskie, prawo niemieckie, prawo amerykańskie, itd.), europejskim (prawo UE) oraz międzynarodowym. Konferencja pozostaje otwarta na badaczy chcących prezentować interdyscyplinarne tematy oraz wystąpienia poruszające przedmiotowe problemy z różnych obszarów świata.

Zachęcamy do przedstawiania propozycji adresowania omawianych problemów oraz konceptualizowania ich nadchodzących rozwiązań.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• historia prawa prywatnego
• problemy wybranych gałęzi prawa prywatnego (prawo cywilne, prawo handlowe, itd.)
• prawo prywatne międzynarodowe
• najnowsze trendy w prawie umów
• wpływ pandemii COVID-19 i recesji gospodarczej na prawo prywatne
• prawo UE a porządki prawa prywatnego wybranych państwa Europy
• prawo prywatne w wybranych państwach świata (np. prawo cywilne USA, prawo handlowe Niemiec, prawo umów w Chile)
• i wiele innych!

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• dr Samanta Kowalska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
• dr Liliia Kurii (uprzednio Chmielnicki Uniwersytet Narodowy; Dyrektor Center For American Studies Ukraine)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

UCZEESTNICTWO CZYNNE I BIEERNEE – INFORMACJE

➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

 • Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem:  https://forms.gle/R7P86vwKGhxDv9N98
 • Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 22 listopada 2022 r. (termin ten nie zostanie przedłużony);
 • Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 25 listopada 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 23 listopada 2022 r.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

 • Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
  https://forms.gle/Ggg3CC5agJxatBeU6
 • Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 26 listopada 2022 r.
  Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
 • Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
 • Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 28 listopada 2022 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem i tematami wystąpień na konferencji).

OPŁATY ZA UCZSTNICTO
➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 140 zł – certyfikat w wersji tradycyjnej dostarczany pocztą
• 115 zł – certyfikat w wersji cyfrowej dostarczany na pocztę e-mail (równoważny certyfikatowi papierowemu)

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy. Certyfikat może zostać potem wykorzystany do dodania go do CV oraz umieszczenia na różnych portalach, np. LinkedIn.

Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Prawo prywatne na świecie. Problemy – interpretacje – wyzwania”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

PUIBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ

 • Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT;
  • Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi;
  • Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji;
  • Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów);
  • Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień);
  • Certyfikaty uczestnictwa są wysyłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)
  • Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane mailowo wszystkim uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji;
  • Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
  • Podczas wystąpienia koniecznym jest używanie zarówno mikrofonu, jak i kamery internetowej (przekaz audio-video). Niezachowanie tego wymogu będzie skutkowało niemożliwością otrzymania przez uczestnika certyfikatu.
  • Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3

PYTANIA?

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorką Konferencji, Panią Martą Motucką na adres: motucka@cfasofficial.com.

Do zobaczenia na konferencji!

Dyscyplina naukowa: Prawo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych