Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problem odpadów i ich zagospodarowania”

Data konferencji: 2020-11-19
Data nadsyłania abstraktów: 10 listopada, 2020
Miejsce konferencji: Lublin (ONLINE)
Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Opłata konferencji: 199 zł
Publikacja pokonferencyjna: Monografia naukowa

Świadomość społeczeństwa dotycząca zagrożeń wynikających z generowania, zalegania i gospodarowania odpadami z roku na rok jest coraz większa. Niemniej jednak ważne jest zaproponowanie konkretnych rozwiązań. Zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji na ten temat oraz prezentacji prac o charakterze przeglądowym i badawczym. Mile widziane będą zgłoszenia dotyczące problematyki odpadów, środowiskowych i ekonomicznych skutków tego zjawiska, alternatywnych rozwiązań, innowacyjnych materiałów, sposobów identyfikujących zagrożenia. Interesującym zagadnieniem jest także zmieniający się na przestrzeni lat stosunek społeczeństwa do poruszanego problemu.

Do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy osoby naukowo i zawodowo zajmujące się problematyką odpadów i ich zagospodarowania, pracujące nad nowymi technologiami opakowań, utylizacji i recyklingu, jak również osoby zainteresowane tematyką Wydarzenia.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny

Terminy

• do 10 listopada 2020 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• do 12 listopada 2020 roku – zgłoszenia streszczeń wystąpień, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce),
• 19 listopada 2020 roku – Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problem odpadów i ich zagospodarowania”,
• od 22 listopada 2020 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa, zaświadczeń o przedstawieniu pracy oraz książek abstraktów,
• do 29 listopada 2020 roku – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów.

Kontakt

odpady@fundacja-tygiel.pl
+48 733 933 416
https://www.facebook.com/Fundacja.TYGIEL

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problem odpadów i ich zagospodarowania” (online)

Dyscyplina naukowa: Ekologia i Ochrona Przyrody, Inżynieria materiałowa, Rolnictwo i leśnictwo, Chemia, Zdrowie Publiczne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk rolniczych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych