Ogólnopolska konferencja naukowa “Taniec, kobiety i śpiew w literaturze oraz sztukach audiowizualnych”

Data konferencji: 2020-12-10
Data nadsyłania abstraktów: 1 grudnia, 2020
Miejsce konferencji: online
Organizator: Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Opłata konferencji: nie
Publikacja pokonferencyjna: Przewidywana jest publikacja referatów konferencyjnych w recenzowanym tomie o charakterze monograficznym (z listy wydawnictw punktowanych).

Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Taniec, kobiety i śpiew w literaturze oraz sztukach audiowizualnych, która odbędzie się 10-11 grudnia 2020 r. za pośrednictwem aplikacji Teams w Microsoft Office 356 (online).

Proponowany zakres tematyczny wystąpień konferencyjnych:

·         dzieła literackie oraz audiowizualne poruszające temat tańca i/lub śpiewu,

·         dźwięk i ruch – narracyjność opowiadań wizualnych,

·         kobieta i kobiecość w literaturze oraz w sztukach audiowizualnych,

·         taniec, śpiew, muzyka – korelacja dziedzin sztuki w popkulturze,

·         słowo pisane-słowo mówione, porównanie muzycznych adaptacji literackich

pierwowzorów,

·         taniec, kobiety i śpiew a adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej.

Zaznaczamy, że wskazany wybór problemów badawczych to tylko propozycje. Wobec tego zachęcamy Państwa do zgłaszania także innych zagadnień, które wiążą się z proponowaną tematyką. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin i dyscyplin naukowych.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres:

konferencja.taniec.i.kobiety@gmail.com

Na podany adres prosimy przesłać dokument (.doc, .docx, .pdf), zatytułowany według schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

·         abstrakt (maks. 600 słów);

·         notę biograficzną (maks. 80 słów), w tym aktualną afiliację i tytuł naukowy,

·         numer telefonu oraz e-mail.

Ostateczny termin nadsyłania tematów wystąpień oraz abstraktów mija 1 grudnia 2020 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, które zostaną wygłoszone w trakcie konferencji naukowej. Udział w niej jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji zostanie ogłoszony tydzień przed datą jej rozpoczęcia. Każde wystąpienie będzie trwało około 20 minut.

Przewidywana jest publikacja referatów konferencyjnych w recenzowanym tomie o charakterze monograficznym (z listy wydawnictw punktowanych).

Więcej informacji dotyczących konferencji znajdą Państwo po kliknięciu w zamieszczony link.

https://www.facebook.com/events/2734536663450931

Serdecznie zapraszamy!

Komitet organizacyjny:

dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr

dr hab. Dariusz Dybek

mgr Iga Pękala

mgr Marek Okólski

mgr Michał Pick

mgr Anna Maciejewska

Dyscyplina naukowa: Filozofia, Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Media i Komunikowanie
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych