Ogólnopolski Kongres Nauk o Bezpieczeństwie

Data konferencji: 2023-10-07
Data nadsyłania abstraktów: 28 września, 2023
Miejsce konferencji: MS Teams
Organizator: Center For American Studies oraz Center For European Studies
Opłata konferencji: 129
Publikacja pokonferencyjna: TAK/NIE

Szanowni Państwo,

Center for European Studies oraz Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Nauk o Bezpieczeństwie.

KIEDY?
Kongres odbędzie się w sobotę 7 października 2023 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.Dokładna długość Kongresu zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia Kongresu także na niedzielę 8 października 2023.

CZEGO DOTYCZY KONGRES?

Głównym założeniem Kongresu Nauk o Bezpieczeństwie jest dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny. Poruszymy problematykę bezpieczeństwa tak z perspektywy publicznej (m.in. bezpieczeństwo narodowe), jak i prywatnej.Obok zagadnień doniosłych współcześnie, kwestię adresowania wyzwań związanych z bezpieczeństwem podejmiemy także odnosząc się do doświadczeń historycznych.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Bezpieczeństwo narodowe: strategie i wyzwania w erze globalizacji
• Bezpieczeństwo cybernetyczne: nowe zagrożenia i wyzwania
• Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym i prywatnym
• Nowe technologie i innowacje w dziedzinie bezpieczeństwa: szanse i zagrożenia
• Bezpieczeństwo międzynarodowe: problemy i perspektywy rozwoju
• Bezpieczeństwo w przemyśle chemicznym i petrochemicznym: wyzwania i dobre praktyki
• Bezpieczeństwo transportu: strategie i wyzwania w dobie globalizacji
• Zagrożenia terrorystyczne: przeciwdziałanie i reagowanie na ataki terrorystyczne
• Bezpieczeństwo w sieciach 5G: wyzwania i rozwiązania
• Bezpieczeństwo żywności i wody: nowe wyzwania w dobie zmian klimatu i wzrastającej liczby ludności.

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w kongresie serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką kongresu osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


KOMITET NAUKOWY KONGRESU

• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego

• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego.
• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles, dyrektor ds. akademickich Center for American Studies) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

UCZESTNICWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika czynnego: Zamieść abstrakt (200-300 słów) oraz wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/6VTUVShNc4iLW28t6 Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 27 września 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony). Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 28 września 2023 r. Wnieś opłatę za kongres na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 2 października 2023 r.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika biernego:
Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/qdMTAREcnpRHpbhn9 Zarejestruj się poprzez ww. Formularz do godz. 23.59 dnia 1 października 2023 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w kongresie (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu). Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany słuchaczom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 4 października 2023 r. Będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z harmonogramm konferencji przed uiszczeniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno).


OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Ogólnopolski Kongres Nauk o Bezpieczeństwie*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w kongresie.W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w kongresie nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w kongresie ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w kongresie z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju kongresu) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem kongresu
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia kongresu (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia kongresu – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dostarczyć je jednak szybciej.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego kongresu.
• Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie kongresu).
• Regulamin kongresu: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Kongresu, Pana Alexa Statkevycha na adres e-mail: statkevych@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy.
Do zobaczenia na kongresie!

Dyscyplina naukowa: Filozofia, Historia i Archeologia, Ekonomia, Finanse, Organizacja i Zarządznie, Nauki wojskowe, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Matematyka, Informatyka Teoretyczna, Technologie Informacyjne (IT)
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych