Ogólnopolski Kongres Prawno-Psychologiczny

Data konferencji: 2021-10-06
Data nadsyłania abstraktów: 23 października, 2021
Miejsce konferencji: Platforma Microsoft Teams
Organizator: Center For American Studies
Opłata konferencji: 99-119 zł
Publikacja pokonferencyjna: Organizatorzy przewidują taką możliwość, będzie to zależeć od ilości chętnych

Konferencja będzie dotyczyć tematu powiązań prawa i psychologii, również przez pryzmat innych nauk społecznych i humanistycznych.

Dyscyplina naukowa: prawo/psychologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych