OKN “Przemoc w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym”

Data konferencji: 2020-10-29
Miejsce konferencji: WPiA UW
Organizator: Koło Naukowe Prawa Karnego „Temida”
Opłata konferencji: 90 PLN
Publikacja pokonferencyjna: Nie
Koło Naukowe Prawa Karnego „Temida”, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uczelniane Koło Naukowe Resocjalizacji “Rasowi Resowi” z Akademii Pedagogiki Specjalnej mają zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “Przemoc w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym”. Będzie to wydarzenie o profilu studencko-doktoranckim. Tematem będą zagadnienia z obszaru przemocy w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym. Przede wszystkim z perspektywy prawa karnego i nauk penalnych, lecz również psychologii, pedagogiki resocjalizacyjnej, socjologii i innych.

Ze względu na szeroki obszar różnorodnych tematów związanych z zagadnieniem przemocy w rodzinie, konferencja będzie podzielona na panele tematyczne, tak aby możliwe było spojrzenie zarówno z perspektywy ekspertów jak i studentów i doktorantów.

Uczestnictwo bierne jest wolne od opłaty konferencyjnej, a wstęp jest swobodny, nie wymaga zgłoszenia.
Dyscyplina naukowa: NAUKI PRAWNE, NAUKI SOCJOLOGICZNE, PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych