Polityka społeczna w XXI wieku. Spójność w trójwymiarze

Data konferencji: 2020-12-17
Data nadsyłania abstraktów: 1 grudnia, 2020
Miejsce konferencji: ONLINE
Organizator: Wielkopolskie Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA oraz Koło Naukowege Polityki Ekonomicznej i Społecznej
Opłata konferencji: 29,97
Publikacja pokonferencyjna: NIE

Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów tj. Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA oraz Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej, mamy zaszczyt zaprosić Państwo do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Polityka społeczna w XXI wieku. Spójność w trójwymiarze”, która odbędzie się w dniach 17 – 18 grudnia 2020 r. w formie online.

Dyscyplina naukowa: Nauki polityczne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych