Przemiany na Ziemi

Data konferencji: 2020-12-19
Data nadsyłania abstraktów: 26 listopada, 2020
Miejsce konferencji: ONLINE
Organizator: Interdyscyplinarne Koło Naukowe Ochrony Przyrody oraz Studenckie Koło Naukowe AURUM
Opłata konferencji: 50
Publikacja pokonferencyjna: TAK

Zagadnienia poruszane na konferencji będą mieć charakter interdyscyplinarny. Analizę przemian na świecie jak najbardziej dopuszczamy w sposób ogólny, jak i na konkretnych przykładach. Wartością dodaną do wcześniejszych • jest z pewnością analiza przemian światowych w skali globalnej lub regionalnej.

Zainteresowani jesteśmy wszystkimi zmianami bieżącymi, szczególnie dotyczącymi:
• Kwestii medycznych.
• Kwestii psychologicznych.
• Kwestii prawnych i politycznych.
• Kwestii energetycznych i klimatycznych.
• Kwestii ekonomicznych.
• Kwestii społecznych.
• Kwestii urbanistycznych.
• Kwestii historii.
• Kwestii środowiskowych.
• Kwestii międzynarodowych.
• Kwestii przestępczości.
• Kwestii transportowych.
• Kwestii żywnościowych.
• Kwestii mieszkaniowych.
• Sytuacji demograficznej i rodzinnej.
• Szans i zagrożeń wynikających z nowych technologii i kosmosu.
• Dostępu do edukacji i innych.

Dyscyplina naukowa: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych