Status prawny cudzoziemca – historia i współczesność

Data konferencji: 2022-03-29
Data nadsyłania abstraktów: 20 marca, 2022
Miejsce konferencji: online
Organizator: Koło Naukowe Historii Prawa UAM
Opłata konferencji: 0 zł
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Koło Naukowe Historii Prawa, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ma zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Naukową: „Status prawny cudzoziemca – historia i współczesność”.
Konferencja odbędzie się 29 marca 2022r. (wtorek).
Imigracje ludności są nieodłączną częścią funkcjonowania państwa. Dlatego też prawa cudzoziemców na przestrzeni wieków wielokrotnie ulegały zmianom. Kultury prawne na całym Świecie wytwarzały wobec obcokrajowców różne regulacje prawne.
Celem Konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji o statusie prawnym cudzoziemców w historii. Wspomniane wydarzenie to nie tylko szansa na wzbogacenie spojrzenia naukowego na tę problematykę, ale także perspektywa stworzenia ram dla indywidualnych refleksji prelegentów i słuchaczy.
Konferencja otwiera sposobność poszerzenia wiedzy oraz zdobycia cennego doświadczenia przez młodych naukowców, którzy w ramach Konferencji będą mieli szansę na wystąpienie przed licznym audytorium zainteresowanych gości. Ponadto jest to szansa na spotkanie z doświadczoną kadrą naukową, która weźmie udział w części eksperckiej konferencji.
Do udziału w Konferencji zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów jak i studentów, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę oraz podzielić się wynikami przeprowadzonych badań.
Organizatorzy Konferencji proponują następujące obszary badawcze:
1. Pozycja cudzoziemców w prawie krajowym;
2. Status prawny cudzoziemców na gruncie badań porównawczych;
3. Cudzoziemcy wobec prawa spadkowego i rodzinnego;
4. Prawo imigracyjne i emigracyjne;
5. Regulacje w prawie handlowym, w prawie pracy i w prawie finansowym wobec cudzoziemców;
6. Prawo antydyskryminacyjne wobec cudzoziemców;
7. Prawa człowieka a imigracje;
8. Spojrzenie na rolę cudzoziemców w ustawodawstwach państw totalitarnych;
9. Regulacje wspólnot religijnych wobec cudzoziemców;
10. Współczesne wyzwania prawa wobec mniejszości etnicznych.
Oczywiście inne obszary badawcze, o ile mieszczą się w temacie Konferencji, będą również mile widziane.
Zgłoszenia uczestnictwa czynnego prosimy przesyłać za pomocą poniższego formularza Google:
bądź na nasz adres mailowy:
knhp.uam@gmail.com
do 20 marca 2022 roku.
Abstrakt powinien spełniać następujące wymogi:
1. Długość abstraktu – 200-300 słów (nie wliczając informacji dotyczących afiliacji autora, danych osobowych oraz bibliografii);
2. Czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5;
3. Tekst wyjustowany;
4. Temat wystąpienia w tytule abstraktu;
5. Bibliografia;
6. Format PDF.
Zgłoszenia uczestnictwa biernego prosimy przesyłać za pomocą poniższego formularza Google:
bądź na nasz adres mailowy:
knhp.uam@gmail.com
* Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
** Abstrakty niespełniające powyższych wymogów będą odrzucane w ramach wstępnej weryfikacji formalnej.
*** W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Koła Naukowego Historii Prawa za pośrednictwem portalu Facebook.
Dyscyplina naukowa: prawo, prawo i administracja
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk teologicznych, Dziedzina sztuki