V Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data konferencji: 2022-06-02
Data nadsyłania abstraktów: 25 maja, 2022
Miejsce konferencji: Kielce
Organizator: Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów i Szkoła Doktorska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Opłata konferencji: Brak
Publikacja pokonferencyjna: Książka abstraktów
[Konferencja naukowa] [Konferencja interdyscyplinarna] [Bezpłatna konferencja naukowa] [Konferencja doktorancka] [Kielce]
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów wraz ze Szkołą Doktorską UJK w Kielcach z ogromną radością serdecznie zaprasza wszystkich doktorantów do bezpłatnego udziału w V Ogólnopolskim Forum Doktorantów pod patronatem JM Rektora UJK, które odbędzie się w dniach 2-3 czerwiec 2022 r. w Kielcach.
Obrady będą prowadzone w następujących sekcjach:
1. nauk humanistycznych (dyscypliny: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo)
2. nauk społecznych (dyscypliny: nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie, nauki prawne)
3. nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscypliny: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku) *
4. nauk medycznych i nauk o zdrowiu (dyscypliny: nauki medyczne, nauki o zdrowiu)
* Obrady dla tej sekcji będą prowadzone w języku angielskim
Podczas konferencji naukowej należy zaprezentować postępy w realizacji prac doktorskich lub wyniki badań dotyczące indywidualnych zainteresowań naukowych doktoranta w formie prezentacji ustnej.
Prezentacja powinna być przygotowana w formacie PDF i trwać maksymalnie 15 minut.
Uzupełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać w nieprzekraczającym terminie do 25 maja 2022 r.
Formularz zgłoszeniowy w języku polskim:
Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na adres e-mail: forum.doktorantow.ujk.kielce@gmail.com
Więcej informacji na wydarzeniu na FB:
Dyscyplina naukowa: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki o bezpieczeństwie, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki medyczne, nauki o zdrowiu
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych