V OKN Uchodźcy oraz mniejszości etniczne i narodowe. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne

Data konferencji: 2022-11-19
Data nadsyłania abstraktów: 9 listopada, 2022
Miejsce konferencji: MS Teams
Organizator: Center For European Studies oraz Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Opłata konferencji: 115
Publikacja pokonferencyjna: Tak

Szanowni Państwo!Center For American Studies (stowarzyszenie partnerskie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) zaprasza Państwa do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji pt. “Uchodźcy oraz mniejszości etniczne i narodowe. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne”.

 

KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 19 listopada 2022 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 20 listopada 2022.

 

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat szeroko pojętych uchodźców oraz mniejszości etnicznych i narodowych w ujęciu prawnym, politycznym, ekonomicznym oraz społecznym.

 

 

PROPONOWANE (PRZYKŁADOWE) OBSZARY TEMATYCZNE:

• problem „uchodźców” w XXI wieku
• kryzys migracyjny w Unii Europejskiej
• państwa wielonarodowe i ich funkcjonowanie;
• status prawny „uchodźcy”;
• mniejszości narodowe a ruchy separatystyczne;
• motywy migracji;
• problemy związane z dyskryminacją imigrantów;
• sytuacja mniejszości meksykańskiej w Stanach Zjednoczonych;
• sytuacja mniejszości marokańskiej w Hiszpanii/Francji;
• sytuacja mniejszości ukraińskiej w Polsce;
• sytuacja mniejszości tureckiej w Niemczech;
• formy pomocy państwa na rzecz imigrantów;
• pojęcie „nielegalnego” imigranta;
• cele emigracji Polaków;
• pojęcie grupy etnicznej;
• różnice pomiędzy mniejszością narodową a grupą etniczną;
• problemy wybranych grup etnicznych w Polsce;
• ruchy separatystyczne w wybranych regionach Unii Europejskiej np. Śląsk, Katalonia, Lombardia, Szkocja, Bawaria;
• separatyzm w wybranych regionach USA np. Teksas, Kalifornia;
• separatyzm w innych rejonach świata, np. Tybet.
• mniejszości etniczne i narodowe a pandemia COVID-19
• ruchy migracyjne a postulaty odchodzenia od globalizmu w dobie post-pandemiPowyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy.

 

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

 

KOMITET NAUKOWY KONFERNCJI
• dr Wojciech Walczak (Uniwersytet w Białymstoku)
• dr Lilya Kurii (uprzednio: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy; Center For American Studies Ukraine)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

 

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
➤UCZESTNICTWO CZYNNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) z zachowaniem wymogów formalnych oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/TpeoBACsyYxnc2zt9
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 9 listopada 2022 r. (termin ten nie zostanie przedłużony)
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 12 listopada 2022 r.
• Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
• Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 10 listopada 2022 r.

 

➤UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/YvRLvRSdSHnNH4Li9
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 12 listopada 2022 r.Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu)
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 14 listopada 2022 r. (będą mieli Państwo możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji i tematami wystąpień przed wniesieniem opłaty)

 

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI)2 opcje:
• 115 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu)
• 140 zł – certyfikat papierowy dostarczany pocztą

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru
*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja pt. “Uchodźcy oraz mniejszości etniczne i narodowe. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne”
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT;
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi;
• Link do transmisji (pokoju
konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji;
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów);
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień);
• Certyfikaty uczestnictwa są wysyłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane wszystkim uczestnikom mailowo w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji;
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Podczas wystąpienia koniecznym jest używanie zarówno mikrofonu, jak i kamery internetowej (przekaz audio-video). Niezachowanie tego wymogu będzie skutkowało niemożliwością otrzymania przez uczestnika certyfikatu.
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorem Konferencji, Panem Alexem Statkevychem na adres: statkevych@cfasofficial.com.

Do zobaczenia na konferencji!

Dyscyplina naukowa: Historia i Archeologia, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych