VI Lubelska Wiosna Historyczna Online

Data konferencji: 2020-12-09
Miejsce konferencji: online
Organizator: Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS
Opłata konferencji: nie
Publikacja pokonferencyjna: nie

Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS, Lublin, Polska
ma zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji online pt. „VI Lubelska Wiosna Historyczna”, która odbędzie się 9 grudnia 2020 r. za pośrednictwem komunikatora Google Hangouts. Tegoroczna „Wiosna” online powstaje w nawiązaniu do odwołanej majowej konferencji “Lubelskiej Wiosny Historycznej” jako odpowiedź na ograniczenia związane z pandemią COVID-19.
Przewodnim tematem tegorocznej edycji są konteksty przełomu Zagadnienia wokół których powinny koncentrować się nadsyłane zgłoszenia obejmują między innymi:
– przełomowe momenty w dziejach religii; reformacja i kontrreformacja, schizmy, sobory, prześladowania religijne,
– powstania, rewolucje, przewroty, transformacje ustrojowe,
– przełomowe konflikty, wojny, decydujące bitwy,
– dawne przemiany kulturowe, społeczne i międzypokoleniowe
– znaczenie wybitnych jednostek w dziejach,
– rewolucja przemysłowa, wynalazki i odkrycia.
Oczywiście jesteśmy otwarci na inne proponowane przez Państwo zagadnienia.
Organizatorzy pragną, aby tematyka wystąpień miała charakter interdyscyplinarny, w związku z czym mile widziane będą również spojrzenia z perspektywy badaczy socjologii, antropologii, politologii oraz innych nauk.
Czas trwania referatów wygłaszanych w czasie sesji online nie powinien przekraczać 20 minut. Przy dużej liczbie zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji referatów i skrócenia czasu ich trwania. Nie przewiduje się możliwości wygłoszenia referatu przez osobę inną niż jego autor. Konferencja z racji swojej formuły jest bezpłatna. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres:
kolo.historii.knhs@gmail.com
Poniżej link do formularza:

https://docs.google.com/document/d/1ZB_cLSvXRv-btWcch3mfDIPaymwDEfIhT3jB5iJFfH4/edit?usp=sharing

Prelegentom proponujemy publikację swoich referatów w periodyku „Koło Historii”. Więcej informacji na jego temat znajdą Państwo pod poniższym adresem.

http://www.knhs.umcs.lublin.pl/kh.php

Zachęcamy również do wzięcia udziału w wydarzeniu utworzonym na Facebooku

https://www.facebook.com/events/545140863019994

Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 listopada 2020 r.

Serdecznie zapraszamy!

Dyscyplina naukowa: Filozofia, Historia i Archeologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych