VI Międzynarodowa e-Konferencja Studiów Nauk Humanistycznych i Społecznych

Data konferencji: 2020-12-24
Miejsce konferencji: Online
Organizator: Centrum otwartego dostępu w nauce
Opłata konferencji: 80 EUR
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Celem e-Konferencji jest zgromadzenie naukowców, administratorów i studentów z różnych krajów oraz omówienie zagadnień teoretycznych i praktycznych z różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych .

E-Konferencja zostanie zorganizowana jako swego rodzaju multidyscyplinarne forum, które zapewni odpowiednie możliwości komunikacji interdyscyplinarnej .

Oto następujące obszary studiów objęte e-Konferencją: filozofia, antropologia, psychologia, pedagogika, historia, językoznawstwo, sztuka, socjologia, nauki polityczne, prawo i ekonomia.

E-Konferencja zostanie zorganizowana wyłącznie w formie konferencji online, a jedynym językiem konferencji jest język angielski.

Materiały konferencyjne zostaną zastosowane do indeksowania w indeksie cytowań materiałów konferencji Web of Science (CPCI).

Organizacja e-Konferencji

Zastosowane zostaną dwie fazy realizacji e-Konferencji.

Pierwsza faza będzie realizowana jako e-Dyskusja Przedkonferencyjna ( 20-23 grudnia 2019 r. ), A po tej fazie nastąpi umieszczenie na stronie internetowej COAS różnych form tekstowych przesłanych przez uczestników e-Konferencji, takich jak dyskusje, analizy, krytyka, komentarze, sugestie, propozycje, itp. dotyczące odsłoniętych streszczeń. Wszystkie formularze tekstowe zostaną przejrzane i umieszczone na stronie internetowej COAS przez moderatorów e-Konferencji wyznaczonych przez Komitet Naukowy.

Drugi etap to Dyskusja na e-Konferencji , która będzie realizowana w dniu e-Konferencji ( 24 grudnia 2020 r. ), W godzinach od 00 do 24 (GMT + 01:00). Dyskusja ta zostanie przeprowadzona w taki sam sposób, jak dyskusja e-konferencyjna, dotycząca pełnych tekstów udostępnionych na stronie internetowej COAS.

Wszystkie zaakceptowane streszczenia będą publikowane na stronie internetowej COAS, od początku e-Dyskusji przedkonferencyjnej ( 2 grudnia 2020 r. , GMT + 01:00), do momentu opublikowania online lub opublikowania w jednym z otwartych czasopism COAS . Każdy pełny tekst zostanie opublikowany na stronie internetowej COAS, na początku dyskusji e-Konferencji ( 24 grudnia 2020 r. , GMT + 01:00), do momentu opublikowania w Internecie lub w jednym z czasopism otwartych COAS.

Zaakceptowane streszczenia i pełne teksty zostaną opublikowane w Internecie w materiałach konferencyjnych , pod zwykłym numerem ISBN (wszystkie artykuły są objęte DOI) lub w jednym z czasopism COAS Open Journals (autorzy wybierają opcję). Materiały Konferencyjne zostaną opublikowane 5-10 dni po zakończeniu e-Konferencji w trybie ogólnodostępnym i przesłane do indeksowania w różnych międzynarodowych bazach danych. Kluczowe wnioski z dyskusji e-Pre- i e-Conference zostaną podsumowane, a także opublikowane w ramach materiałów konferencyjnych decyzją Komitetu Naukowego.

Abstrakty i pełne teksty powinny być przygotowane zgodnie z Przewodnikiem dla Autorów , stosowanym jako propozycje prac nadesłanych do publikacji w Czasopismach Otwartych COAS.

Proces recenzji
Wszystkie nadesłane streszczenia / pełne teksty przejdą przez dwa procesy recenzowania: (1) podwójnie zaślepione (co najmniej dwóch recenzentów) i (2) nie zaślepione (dwóch członków Komitetu Naukowego). Ostateczna decyzja dotycząca prezentacji i publikacji zależy od dwóch rodzajów recenzji, dlatego artykuł powinien zostać zarekomendowany przez recenzentów niewidomych i niewidomych, w celu przyjęcia do prezentacji na e-Konferencji i publikacji w Materiałach Konferencyjnych .

INSTYTUCJE PARTNERSKIE:
Wydział Filozofii , Uniwersytet Południowo-Zachodni „Neofit Rilski”, Blagoevgrad, BUŁGARIA
Wydział Biznesu i Zarządzania , University of Ruse „Angel Kanchev”, Ruse, BUŁGARIA
Albański Uniwersytet , Tirana, ALBANIA
Dyscyplina naukowa: FILOZOFIA, HISTORIA, JĘZYKOZNAWSTWO, LITERATUROZNAWSTWO, NAUKI O SZTUCE, EKONOMIA I FINANSE, NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI, NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI, NAUKI PRAWNE, NAUKI SOCJOLOGICZNE, PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina sztuki