VII Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP

Data konferencji: 2020-11-28
Miejsce konferencji: Lublin
Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Opłata konferencji: 249-299
Publikacja pokonferencyjna: Tak
VII Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP
Lublin, 28 listopada – 29 listopada 2020 r.

• Prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe.
• Dla studentów, doktorantów i naukowców.
• Aktualna i ważna tematyka.
• Prace badawcze i przeglądowe.
• Wartościowe wykłady specjalne.
• Wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów.
• Publikacja artykułów.
• Profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia.

Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP to cieszące się uznaniem wydarzenie naukowe poświęcone tematyce z obszaru life science w kontekście zagadnień medycznych. Podczas Sympozjum spotkają się przedstawiciele nauk biotechnologicznych, biologicznych, biofizycznych, biochemicznych, technicznych, a także medycznych, farmaceutycznych oraz z obszaru nauk o zdrowiu.

Dzięki różnorodnej problematyce prowadzonych badań, a także szerokim zainteresowaniom oraz rozległej wiedzy uczestników i gości wydarzenia będzie możliwa merytoryczna dyskusja na temat głównych zagadnień poruszanych podczas Sympozjum:
• choroby nowotworowe;
• biocybernetyka w medycynie;
• choroby cywilizacyjne;
• inżynieria biomedyczna;
• innowacyjne metody leczenia (terapie genowe, komórki macierzyste i inne);
• nowoczesne techniki badawcze;
• ekonomia i finanse projektów medycznych/placówek medycznych/firm branżowych;
• etyka w badaniach naukowych i klinicznych.

I tura rejestracji trwa do 21 maja 2020 r.
II tura rejestracji trwa do 10 września 2020 r.
III tura rejestracji trwa do 5 listopada 2020 r.
Dyscyplina naukowa: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, INŻYNIERIA CHEMICZNA, NAUKI FARMACEUTYCZNE, NAUKI MEDYCZNE, NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ, NAUKI O ZDROWIU, NAUKI BIOLOGICZNE, NAUKI CHEMICZNE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych