VII Ogólnopolskiej Konferencji „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” – „Wpływ pandemii na zachowania instytucji i konsumentów kultury”

Data konferencji: 2020-11-05
Miejsce konferencji: online
Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Opłata konferencji: Istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji w formie czynnej (wraz z referatem), bądź biernej (bez referatu). Udział w konferencji jest bezpłatny. W przypadku udziału w formie czynnej opłata za publikację wynosi 450 zł.
Publikacja pokonferencyjna: tak

5 listopada 2020 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ONLINE

Link do konferencji: meet.google.com/bkp-hood-tyk

VII Ogólnopolska Konferencja ma na celu ukazanie aktualnych problemów funkcjonowania instytucji i konsumentów kultury, wobec uwarunkowań turbulentnego otoczenia, w kontekście ogólnoświatowej pandemii.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będą zagadnienia związane z wpływem ogólnoświatowej pandemii na zachowania instytucji kultury oraz jej użytkowników. Punktem wyjścia do rozważań, dyskusji i analiz będą zmiany, jakie nastąpiły w zarządzaniu organizacjami sfery kultury w dobie pandemii, kierunki przemian wobec konieczności dostosowania ich działalności do zmienionego otoczenia oraz sposoby radzenia sobie z bieżącymi wyzwaniami w warunkach niepewności.

Wpływ ogólnoświatowej pandemii w praktyce funkcjonowania jednostek kultury będzie przedmiotem rozważań zarówno środowiska naukowego, jak i praktyków życia gospodarczego. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną więc dwa podejścia: naukowe oraz praktyczne. Podejście naukowe będzie uwzględniało teoretyczne aspekty zmian w funkcjonowaniu współczesnych podmiotów sfery kultury pod wpływem pandemii. Z kolei podejście praktyczne pozwoli ukazać ów problem z punktu widzenia rzeczywistej działalności jednostek kultury oraz szans i barier, które napotykają w swojej aktywności wobec zmian dokonujących się w otoczeniu. Tym samym, założeniem konferencji jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, reprezentującymi zarówno środowisko akademickie, jak i praktykę życia gospodarczego.

W trakcie konferencji przeprowadzone zostaną konkursy na najlepszy artykuł naukowy oraz najlepszy poster.

Istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji w formie czynnej (wraz z referatem), bądź biernej (bez referatu). Udział w konferencji jest bezpłatny. W przypadku udziału w formie czynnej opłata za publikację wynosi 450 zł.

Dyscyplina naukowa: Ekonomia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych