Wehikułem przez wieki. Dawne i współczesne warunki podróżowania i środki transportu

Data konferencji: 2021-04-15
Data nadsyłania abstraktów: 31 stycznia, 2021
Miejsce konferencji: Gdańsk
Organizator: Instytut Historii oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
Opłata konferencji: 350 zł/100 euro
Publikacja pokonferencyjna: Możliwa

Szanowni Państwo,

Instytut Historii oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego mają przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w kolejnej organizowanej przez nas międzynarodowej krajoznawczej konferencji naukowej pt. Wehikułem przez wieki. Dawne i współczesne warunki podróżowania i środki transportu. Planowany termin spotkania to 15-16 kwietnia 2021 r.

W tym roku chcielibyśmy skupić się na samej kwintesencji podróżowania czyli sposobach pokonywania drogi oraz związanej z tym logistyce. Człowiek przemieszczał się od najdawniejszych czasów – najpierw pieszo, potem konno, w końcu przy użyciu różnych tytułowych „wehikułów” – statków, pociągów, samochodów itd. Naszym celem jest prześledzenie ewolucji środków transportu jaka dokonała się na przestrzeni dziejów, a także porównanie warunków podróży w różnych epokach. Zachęcamy do podejmowania takich kwestii badawczych jak:

·         rodzaje środków transportu, ich wady, zalety, wygląd, wytwórcy

·         wpływ rozwoju środków transportu na czas przemieszczania się, pokonywany dystans

·         liczebność osób przemieszczających się danymi środkami transportu

·         warunki podróżowania różnymi środkami, wygody, niewygody, towarzysze

·         łączenie różnych sposobów podróżowania

·         ekonomiczna strona podróży

·         przygotowania do podróży, transport bagaży

·         główne szlaki i towarzysząca im infrastruktura

·         niebezpieczeństwa związane z podróżami, nieszczęśliwe wypadki

·         ograniczenia i warunki podróży w czasie pandemii

·         motyw drogi w literaturze memuarystycznej, literaturze pięknej, malarstwie.

Pokazany wybór problemów badawczych to tylko propozycje.  Zachęcamy Państwa do zgłaszania także innych zagadnień, które wiążą się z proponowaną tematyką, a które być może do tej pory nie były poruszane. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin i dyscyplin naukowych zarówno z kraju, jak i zagranicy.

Mamy nadzieję, że do kwietnia 2021 r. pandemia koronawirusa się zakończy i będziemy mogli bezpiecznie się z Państwem spotkać. Gdyby jednak było to niemożliwe, Komitet Organizacyjny zrezygnuje z tradycyjnej formy spotkania na rzecz konferencji na MS Teams, ewentualnie zdecyduje o publikacji nadesłanych referatów w „Gdańskich Tekach Turystyczno-Krajoznawczych” bez organizacji wydarzenia. W tym ostatnim przypadku KO zastrzega sobie prawo wyboru referatów pozytywnie ocenionych przez recenzentów. W zawiązku z niepewną sytuacją proponujemy również o przelanie opłaty konferencyjnej na początku 2021 roku.

Propozycje referatów wraz z abstraktem i formularzem zgłoszeniowym (Załącznik 1 dostępny do pobrania na stronie konferencji) prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną do dnia 31 stycznia 2021 r. na adres: anna.lysiak-latkowska@ug.edu.pl

Podczas przygotowywania wystąpień prosimy o uwzględnienie tego, że na każde przeznaczamy max. 20 minut.

Dyscyplina naukowa: Historia, Archeologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych