WSCHODNIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI 1918-1920

Data konferencji: 2021-01-07
Miejsce konferencji: Wydział Humanistyczny UWM Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Organizator: Instytut Historii UWM, Katedra Wojskoznawstwa i Studiów Strategicznych UWM, Pracownia Historii Wojskowości UWM oraz Polskie Towarzystwo Historyczne
Opłata konferencji: 450,00 PLN (doktoranci: 250,00 PLN)
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Katedra Wojskoznawstwa i Studiów Strategicznych, Pracownia Historii Wojskowości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Polskie Towarzystwo Historyczne w ciągle jeszcze trwającej atmosferze setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości a także z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej mają przyjemność zaprosić do uczestnictwa w konferencji naukowej pt. Wschodnie drogi do niepodległości 1918-1920.

Organizatorzy proponują podjęcie następujących zagadnień:

– Taktyka i walki stoczone przez polskie formacje na wschodzie.
– Uzbrojenie i umundurowanie oddziałów.
– Wpływ polskich formacji wojskowych na wschodzie na ogólnonarodowy wysiłek związany z odzyskaniem niepodległości.
– Wpływ Polaków walczących na wschodzie na przebieg wojny domowej w Rosji.
– Pamięć o Polakach wspierających czynem zbrojnym tzw. białych Rosjan.
– Losy uczestników walk na wschodzie w Drugiej Rzeczypospolitej.
– Społeczny rezonans działalności wspomnianych formacji wojskowych. Dziś i w przeszłości.
– Polskie niepodległościowe organizacje polityczne w Rosji w okresie wojny domowej i ich działalność na rzecz utworzenia polskich oddziałów zbrojnych.

Dyscyplina naukowa: ARCHEOLOGIA, HISTORIA
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych