Współczesne problemy i wyzwania Europy. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne

Data konferencji: 2022-04-23
Data nadsyłania abstraktów: 13 kwietnia, 2022
Miejsce konferencji: online
Organizator: Center For American Studies
Opłata konferencji: 109
Publikacja pokonferencyjna: Tak

Szanowni Państwo!
Center For American Studies i Center For European Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. “Współczesne problemy i wyzwania Europy. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne”.

 

KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 23 kwietnia 2022 między 9:00 a 16:00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 24 kwietnia 2022).

 

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat wyzwań Europy, a także problemów z którymi musiała oraz musi zmierzyć się w XXI w.

XXI wiek jest okresem naznaczonym wieloma światowymi, wielopłaszczyznowymi konfliktami. Oprócz jawnych antagonizmów wspólnota międzynarodowa cierpi także z powodu licznych napięć, nieporozumień i niezgodności poglądów.

Podczas konferencji organizatorzy pragną poddać pod dyskusję np. kryzys praworządności w Europie, konsekwencje Brexitu, a także sytuację ekonomiczną.

 

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
– wpływ pandemii COVID 19 na stosunki w Europie,
– konsekwencje Brexitu dla Polaków,
– wartości Unii Europejskiej – czy mają jeszcze rację bytu?
– walka z terroryzmem,
– Europa dla klimatu,
– stosunki między państwami europejskimi,
– prawa człowieka w wybranych państwach Europy,
– nowe rozszerzenia Unii Europejskiej,
– relacje Unii Europejskiej z wielkimi mocarstwami
– tendencje polityczne w ramach Unii Europejskiej

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

 

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

  • Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
    • Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)

 

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/M1tiDq7qiAENfiua9
• Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu – Regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem:
https://tinyurl.com/y4ecxjk3
• Zgłoszenia uczestnictwa czynnego na konferencję należy dokonać do godz. 23.59 dnia 13 kwietnia 2022 r. (termin ten nie zostanie przedłużony);
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 14 kwietnia 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

 

UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/ccE96czohvpyvyY68
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 16 kwietnia 2022 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2022 r. (będzie możliwość uprzedniego zapoznania się z harmonogramem konferencji i prelegentami)

 

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat papierowy dostarczany pocztą
• 109 zł – certyfikat cyfrowy (PDF) dostarczany mailowo

UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „<Imię i nazwisko> – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja pt. “Współczesne problemy i wyzwania Europy”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

 

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT;
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi;
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji;
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów);
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień);
• Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane pocztą tradycyjną/mailową w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski);
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Podczas wystąpienia koniecznym jest używanie zarówno mikrofonu, jak i kamery internetowej (przekaz audio-video). Niezachowanie tego wymogu będzie skutkowało niemożliwością otrzymania przez uczestnika certyfikatu.
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3

 

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką Konferencji, panią Klaudią Szymańską, pod adresem szymanska@cfasofficial.com.

Do zobaczenia na konferencji!

 

Dyscyplina naukowa: prawo, prawo i administracja, biznes, ekonomia, politologia, nauki społeczne
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych