Współczesny człowiek wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni

Data konferencji: 2021-11-23
Miejsce konferencji: online/Słupsk
Organizator: Cyber Słupsk
Opłata konferencji: darmowa
Publikacja pokonferencyjna: -

Celem konferencji jest określenie standardów i kierunków działań z zastosowaniem nowych technologii na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa jednostki i społeczeństwa w cyberprzestrzeni. Wraz z postępem cywilizacyjnym pojawiają się nowe wyzwania, które w trakcie konferencji w gronie specjalistów i ekspertów powinny zostać zidentyfikowane i zaproponowane rozwiązania dotyczące nowych możliwości w zakresie technologii w aspekcie technicznym oraz społecznym. Konferencja przyczynia się do budowy wizerunku Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania oraz całej Akademii Pomorskiej jako instytucji zaangażowanej w sprawy regionu, otwartej na interakcję z jego mieszkańcami a także gotowej nieść pomoc mieszkańcom w przeciwdziałaniu zagrożeniom w świecie wirtualnym. W konferencji uczestniczyć będą mieszkańcy Słupska i regionu /online/.

Dyscyplina naukowa: IT
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych