XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wyzwania Zarządzania Jakością

Data konferencji: 2020-11-25
Data nadsyłania abstraktów: 23 listopada, 2020
Miejsce konferencji: Kraków (ONLINE)
Organizator: Koło Naukowe Zarządzania Jakością UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Jakością UEK, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze oddział w Krakowie
Opłata konferencji: udział bierny - bezpłatny; udział czynny - od 99 zł
Publikacja pokonferencyjna: Rozdział w monografii naukowej
Już teraz zapraszamy Was wszystkich na ogólnopolską konferencję naukową z okazji X Dnia Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie połączoną z XVII ogólnopolską konferencję naukową Wyzwania Zarządzania Jakością, która odbędzie się 25 listopada 2020 roku. W związku z wprowadzonym wytycznymi i w trosce o Wasze zdrowie wydarzenie bedzie w pełni zdalne.
Tematyka:
🔵 System zarządzania jakością (ISO 9001)
🔴 System zarządzania środowiskowego (ISO 14001)
🟢 System zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001)
🔵 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS, ISO 45001)
🔴 System zarządzania energią (ISO 50001)
🟢 System zarządzania bezpieczeństwem żywności (GMP/GHP/HACCP, ISO 22000, IFS, BRC)
🔵 Branżowe systemy zarządzania (IATF 16949, ISO 13485, AQAP, IRIS)
🔴 Jakość w działalności laboratoriów badawczych i wzorujących (ISO 17025)
🟢 Samoocena (EFQM, ISO 9004)
🔵 Zarządzanie jakością projektu
🔴 Skuteczność i efektywność zarządzania systemowego
🟢 Systemy zarządzania : wdrażanie , doskonalenie i integracja
🔵 Audit
🔴 Satysfakcja klienta
🟢 Normalizacja, akredytacja, certyfikacja
🔵 Koncepcje i narzędzia zarządzania jakością (Total Quality Management, Six Sigma, Lean Manufacturing)
🔴 Systemy oceny zgodności
🟢 Zarządzanie personelem w kontekście zarządzania jakością
🔵 Zarządzanie jakością w jednostkach publicznych (administracja, służba zdrowia, policja)
🔴 Ekonomiczne aspekty jakości
🟢 Jakość w cyklu życia wyrobu
🔵 Zarządzanie ryzykiem
Dyscyplina naukowa: wszystkie dyscypliny naukowe
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk rolniczych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dziedzina nauk teologicznych, Dziedzina sztuki