Zjawisko uzależnień-profilaktyka, diagnostyka i terapia

Data konferencji: 2021-12-16
Data nadsyłania abstraktów: 9 grudnia, 2021
Miejsce konferencji: platforma ClickMeeting
Organizator: TYGIEL
Opłata konferencji: 199-299 zł
Publikacja pokonferencyjna: możliwa publikacja monografii naukowej

Podczas Konferencji poruszone zostaną kwestie przyczyn, leczenia, skutków, diagnostyki oraz profilaktyki uzależnień fizycznych, psychicznych, społecznych i behawioralnych w perspektywie współczesnych doświadczeń. Wydarzenie umożliwi przegląd aktualnej problematyki oraz stworzy pole interdyscyplinarnej dyskusji z przedstawicielami różnych gałęzi nauki.

Dyscyplina naukowa: medycyna, psychoterapia, psychologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk społecznych