Żydzi w kulturze muzycznej Galicji

Data konferencji: 2020-10-27
Miejsce konferencji: Instytut Muzyki, Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 83
Organizator: Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Opłata konferencji: 150 PLN
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Celem organizowanej konferencji jest ocalenie od zapomnienia mniej lub bardziej zasłużonych artystów, kompozytorów, muzyków pochodzenia żydowskiego Lwowa i innych ośrodków Galicji oraz ich wkładu w rozwój kultury muzycznej. W założeniach projekt ma mieć wydźwięk międzynarodowy, regionalny i lokalny. Jego wyniki będą prezentowane w szerokiej przestrzeni społecznej w celu poszerzenia wiedzy w tematyce wkładu Żydów w rozwój kultury muzycznej Galicji, oraz kształtowania tolerancji, świadomości współczesnego społeczeństwa i poszanowania dla tradycji innych kultur.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konferencji w formie kontaktowej, organizatorzy przewidują formę zdalną.
Dyscyplina naukowa: ARCHEOLOGIA, FILOZOFIA, HISTORIA, JĘZYKOZNAWSTWO, LITERATUROZNAWSTWO, NAUKI O KULTURZE I RELIGII, NAUKI O SZTUCE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina sztuki