Konkurs na pracę doktorską dot. ochrony konkurencji i konsumentów

Rodzaj ogłoszenia: Informacja o konkursie
Czas trwania ogłoszenia: 2021-10-29

Konkurs na pracę doktorską dot. ochrony konkurencji i konsumentów. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły prawo, ekonomię, administrację i zarządzanie. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów i doktorantów na problematykę ochrony konsumentów oraz ochrony konkurencji. Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej otrzymają kolejno 8 tys., 5 tys. i 3 tys. zł. Ponadto nagrodzone opracowania mogą zostać opublikowane w formie drukowanej lub na stronie internetowej UOKiK.