Konkurs na pracę licencjacką i magisterką obronioną w latach 2020-2022 na temat pozycji krajów Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej

Rodzaj ogłoszenia: Informacja o konkursie
Czas trwania ogłoszenia: 2022-08-31

Informacje na temat konkursu ➡ https://v4cooperation.eu/pl/konkurs/

Facebook ➡ https://www.facebook.com/V4Cooperation

Zapraszamy do zgłaszania prac mieszczących się w temacie przewodnim konkursu, tj. poświęcone analizie pozycji wszystkich lub wybranych krajów Grupy Wyszehradzkiej w strukturach Unii Europejskiej, a także gospodarczej, politycznej lub społecznej współpracy między tymi krajami.

Do konkursu kwalifikują się prace licencjackie i magisterskie obronione w latach 2020-2022 na uczelniach wyższych w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2022 roku, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca października 2022 roku.

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wraz z uczelniami partnerskimi projektu: Uniwersytetem Mendla w Brnie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Bratysławie i Krajową Szkołą Administracji Publicznej w Budapeszcie.