Konkurs na stanowisko Stypendysty w Laboratorium Maxa Plancka w Małopolskim Centrum Biotechnologii (NCN SONATA 15 – NZ)

Rodzaj ogłoszenia: Współpraca w projekcie
Czas trwania ogłoszenia: 2020-12-16

Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ ogłasza konkurs na stanowisko Stypendysty w Laboratorium Maxa Plancka w Małopolskim Centrum Biotechnologii (NCN SONATA 15 – NZ)

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
1. Posiadać tytuł magistra w dziedzinie biotechnologii, biochemii, biologii komórek molekularnych lub dowolnej innej dziedziny nauk przyrodniczych;
2. Jest doktorantem w szkole doktorskiej;
3. Posiadać duże doświadczenie w biologii molekularnej, biochemii białek i biologii strukturalnej;
4. Posiadać doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej w języku angielskim (niezbędne);
5. Posiadać dobre umiejętności prezentacji (prezentacje na konferencji krajowej / międzynarodowej);
6. Posiadać takie cechy jak samodzielność, samo-motywowanie się i niezawodność;
7. Posiadać umiejętność współpracy w środowisku interdyscyplinarnym
Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Małopolskiego Centrum
Biotechnologii UJ, Kraków, ul. Gronostajowa 7A, pok. 3/12 lub przesłać w wersji elektronicznej na
adres: anytimeisok@gmail.com; anna.biela.banas@gmail.com; anna.jagiello-wolsza@uj.edu.pl