Ogólnopolski Kongres Chorób Cywilizacyjnych

Rodzaj ogłoszenia: Inne
Czas trwania ogłoszenia: 2023-08-26
Szanowni Państwo,
Center for Medical Studies wraz z Center for American & European Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Chorób Cywilizacyjnych.
➡️𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Kongres odbędzie się w sobotę 26 sierpnia 2023 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.
Długość Kongresu zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia Kongresu także na niedzielę 27 sierpnia 2023.
➡️𝐂𝐙𝐄𝐆𝐎 𝐃𝐎𝐓𝐘𝐂𝐙𝐘 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀?
Choroby cywilizacyjne to grupa chorób, które występują głównie (choć oczywiście nie tylko!) w krajach rozwiniętych i związane są z trybem życia charakterystycznym dla tych społeczeństw, takim jak siedzący tryb pracy, brak ruchu, niezdrowa dieta, stres czy palenie papierosów.
Wśród chorób cywilizacyjnych wymienia się m.in. choroby serca i układu krążenia, cukrzycę, choroby układu oddechowego, nowotwory czy choroby układu nerwowego.
Organizatorzy Kongresu pragną poddać pod dyskusję problematykę chorób cywilizacyjnych tak z perspektywy osiągnięć krajowych, jak i europejskich oraz światowych, dając jednocześnie możliwość wymiany wiedzy i prezentacji badań przez młodych i bardziej doświadczonych badaczy i członków personelu medycznego.
𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐧𝐨𝐰𝐚𝐧𝐞 (𝐩𝐫𝐳𝐲𝐤ł𝐚𝐝𝐨𝐰𝐞) 𝐨𝐛𝐬𝐳𝐚𝐫𝐲 𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞:
• Rodzaje chorób cywilizacyjnych
• Przyczyny rozpowszechniania się chorób cywilizacyjnych
• Charakterystyka poszczególnych schorzeń
• Zagrożenia związane z coraz częstszym występowaniem chorób cywilizacyjnych
• Czynniki zwiększające ryzyko występowania chorób cywilizacyjnych
• Czy choroby psychiczne są chorobami cywilizacyjnymi?
• Miażdżyca i otyłość jako wiodące choroby cywilizacyjne społeczeństwa
• Alergia jako choroba cywilizacyjna
• Udar mózgu jako choroba cywilizacyjna
• Choroby nowotworowe jako choroby cywilizacyjne
Zachęcamy do przedstawiania propozycji adresowania omawianych problemów oraz konceptualizowania ich nadchodzących rozwiązań.
Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.
➡️𝐃𝐋𝐀 𝐊𝐎𝐆𝐎?
• Do czynnego udziału w Kongresie serdecznie zapraszamy lekarzy, jak też pozostałych członków personelu medycznego, doświadczonych badanych oraz studentów i doktorantów.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.
➡️𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎 𝐂𝐙𝐘𝐍𝐍𝐄 𝐈 𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐄 – 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐉𝐄
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na Kongres przez uczestnika czynnego:
1️⃣ Zamieść abstrakt prezentacji (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/XbJK3M6qAY2j7izn6
2️⃣ Rejestracji dokonaj do godz. 23.59 dnia 15 sierpnia 2023 r. (𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻 𝘁𝗲𝗻 𝗻𝗶𝗲 𝘇𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗱ł𝘂𝘇̇𝗼𝗻𝘆).
🔒Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
📣Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 17 sierpnia 2023
3️⃣ Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 20 lipca 2023 r.
➤UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
1️⃣ Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/6RJb3Dk1x7eZPNuQA
2️⃣ Rejestracji dokonaj do godz. 23.59 dnia 20 sierpnia 2023 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).
3️⃣ Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2023 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji).
➡️𝐎𝐏Ł𝐀𝐓𝐘 𝐙𝐀 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. naukowych jest równoważny certyfikatowi papierowemu)
• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. naukowych PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – ,,Ogólnopolski Kongres Chorób Cywilizacyjnych”
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.
➡️𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐏𝐎𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐘𝐉𝐍𝐀
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
➡️𝐅𝐀𝐐
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uniwersytet sugerujemy opłacenie faktury z osobistych środków i uzyskanie następnie od uniwersytetu we własnym zakresie zwrotu.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi.
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by dostarczyć je jednak szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by dostarczyć je jednak szybciej.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
➡️𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatorki Konferencji, Pani Patrycji Lewandowskiej na adres e-mail: lewandowska@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy.
Do zobaczenia na konferencji!