Stypendium dla studenta w ramach projektu NCN OPUS-14-ST2 Ciężkie bariony i podwójnie ciężkie tetrakwarki w efektywnym modelu chiralnym dla chromodynamiki kwantowej

Rodzaj ogłoszenia: Współpraca w projekcie
Czas trwania ogłoszenia: 2020-12-27

Stypendysta(ka) będzie prowadził(a) badania w ramach projektu NCN OPUS-14-ST2 Ciężkie bariony i podwójnie ciężkie tetrakwarki w efektywnym modelu chiralnym dla chromodynamiki kwantowej. Do zadań stypendysty/stypendystki będzie należało zapoznanie się z chiralnym modelem kwarkowo-solitonowym, przeprowadzenie w ramach tego modelu obliczeń analitycznych rozszczepień masowych oraz szerokości rozpadu dla ciężkich barionów oraz zinterpretowanie otrzymanych wyników w świetle istniejących danych doświadczalnych.

Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 2000 PLN / miesiąc przez okres 12 miesięcy

Wymagania:

– status studenta 1 roku studiów II stopnia (lub IV roku studiów jednolitych) fizyki lub wyżej, posiadającego opanowane podstawy fizyki teoretycznej, a w szczególności mechaniki kwantowej oraz elementów teorii grup;
– umiejętność programowania z użyciem pakietu Mathematica;
– umiejętność posługiwania się pakietem LaTeX;
– znajomość́ języka angielskiego.

Dodatkowe informacje:

Zainteresowanych kandydatów proszę o przesłanie dokumentów poświadczających spełnianie wymagań konkursu (w tym wykaz ocen ze studiów I stopnia oraz odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub inny dokument potwierdzający), CV oraz oraz podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnej na stronie WFAIS UJ na adres mailowy michal.praszalowicz@uj.edu.pl

Komisja konkursowa po zebraniu ofert przeprowadzi kwalifikację kandydatów na podstawie złożonych
dokumentów. Komisja może również wezwać wybranych kandydatów w celu przeprowadzenia rozmów
kwalifikacyjnych. Kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach pierwszego etapu rekrutacji oraz ewentualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych.