Stypendium na studia magisterskie i doktoranckie na CEU 2021/22

Rodzaj ogłoszenia: Informacja o stypendium
Czas trwania ogłoszenia: 2021-02-01

Do 1 lutego 2021 r. przyjmowane są zgłoszenia do programu doktoranckiego realizowanego na Centralnym Uniwersytecie Europejskim (Central European University, CEU) w Wiedniu.

CEU jest instytucją akredytowaną w Stanach Zjednoczonych, Austrii oraz na Węgrzech.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA KANDYDATÓW NA PROGRAM DOKTORANCKI

Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata (lub równoważny) i tytuł magistra (lub równoważny) w pokrewnej dziedzinie z uznanego uniwersytetu lub instytucji szkolnictwa wyższego lub przedstawić dokumentację wskazującą, że uzyskają taki stopień przed zapisaniem się na kurs doktorancki CEU. Studenci posiadający pięcioletnie tytuły magisterskie nie muszą mieć tytułu licencjata.

W wyjątkowych przypadkach Departament Kognitywistyki uwzględni również kandydatów posiadających jedynie tytuł licencjata, pod warunkiem, że jest to dyscyplina ściśle związana z kognitywistyką.

Studenci podejmujący studia doktoranckie w CEU nie mogą jednocześnie studiować na innych uczelniach, a na początku studiów w CEU są zobowiązani do podpisania oświadczenia o tym fakcie.

Kierunki studiów:

 • Kognitywistyka
 • Ekonomia i biznes
 • Nauka o środowisku i polityka środowiskowa
 • Gender studies
 • Historia
 • Prawo
 • Nauka o średniowieczu
 • Nauka o sieci i danych
 • Filozofia
 • Politologia
 • Polityka publiczna
 • Socjologia i antropologia

WYMAGANIA JĘZYKOWE

Językiem wykładowym na wszystkich studiach magisterskich, doktoranckich i niestacjonarnych oferowanych przez Central European University jest język angielski.

Kandydaci muszą wykazać się znajomością języka angielskiego, przesyłając standardowe wyniki testów z języka angielskiego.

Więcej informacji dostępnych na stronie Central European University .

Informacje pochodzą ze strony organizatora.