Stypendia Fundacji Japonii 2022

Dyscyplina naukowa stażu: języki obce, nauki humanistyczne/społeczne
Kraj stażu: Japonia
Czas trwania stażu: od 2 do 12 miesięcy
Wynagrodzenie za staż: nieuściślone

Program ten zapewnia naukowcom i badaczom w dziedzinie japonistyki, możliwość prowadzenia badań w Japonii w celu promowania studiów japonistycznych za granicą. Eksperci z dziedzin nauk przyrodniczych, medycznych i inżynieryjnych nie mogą aplikować.