Formułowanie hipotez

Data rozpoczęcia szkolenia: 2020-11-26 17:00:00
Data zakończenia szkolenia: 2020-11-26 20:00:00
Opis szkolenia:

Jedną z najważniejszych umiejętności młodego naukowca jest prawidłowe formułowanie hipotez badawczych. Podczas szkolenia przedstawiona zostanie typowa struktura pracy naukowej. Prelegent wskaże także na usytuowanie hipotez w procedurze badawczej oraz ich budowę. Uczestnicy uzyskają również informacje o błędach popełnianych w formułowaniu hipotez. Przewidziana jest także część warsztatowa, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia własnych hipotez.

Prowadzący: Prof. dr hab. Wojciech Czakon – profesor zwyczajny i kierownik katedry zarządzania strategicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizuje się w problematyce relacji międzyorganizacyjnych. Ostatnie badania koncentrują się wokół behawioralnych uwarunkowań decyzji i zachowań menedżerów współpracujących z konkurentami. Publikuje we wiodących czasopismach (Long Range Planning, Journal of Travel Research, Industrial Marketing Management, Tourism Management). Członek Rady Doskonałości Naukowej. Członek rady European Institute for Advanced Studies in Management (od 2012), były wiceprezydent European Academy of Management (2014-2016), profesor wizytujący uczelni włoskich, francuskich i belgijskich.
Liczba uczestników: 40/40
Tylko zalogowani użytkownicy zapisywać się na szkolenia.

Zaloguj się