Jak przygotować się do oceny śródokresowej?

Data rozpoczęcia szkolenia: 2021-10-11 16:00:00
Data zakończenia szkolenia: 2021-10-11 18:00:00
Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących oceny śródokresowej (jej przebiegu, przedmiotu, skutków), a także przygotowania się do niej przez doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich. Szkolenie przeprowadzane zostanie w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Prowadzący: dr Łukasz Kierznowski – prawnik, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert w zakresie prawa szkolnictwa wyższego i nauki, szef Kancelarii Prawa Edukacyjnego wyspecjalizowanej w obsłudze prawnej podmiotów sektora akademickiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i ekspertyz z tego obszaru, trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, ekspert ds. prawnych Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Obecnie członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w przeszłości m.in. członek zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba uczestników: 40/40
Tylko zalogowani użytkownicy zapisywać się na szkolenia.

Zaloguj się