Polityka publikacyjna polskich i zagranicznych czasopism naukowych. Jak pisać artykuły naukowe?

Data rozpoczęcia szkolenia: 2022-08-23 18:00:00
Data zakończenia szkolenia: 2022-08-23 20:30:00
Opis szkolenia:

Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie rynek polskich czasopism punktowanych z różnych obszarów, ale przede wszystkim dziedzin: nauki humanistyczne, nauki społeczne. Omówiony zostanie proces publikacyjny, a podczas prelekcji autor przedstawi z jakimi trudnościami, szczególnie dla młodego naukowca, się wiąże. Uczestnicy dowiedzą się również jaki jest czas oczekiwania na publikację artykułu naukowego, czy też jakimi kryteriami najczęściej kierują się recenzenci. Podczas szkolenia dowiedzieć się będzie można czy warto publikować samodzielnie, czy tworzyć zespoły, jak przygotowywać sam tekst i streszczenie (elementy metodologii) a także dlaczego tekst może zostać odrzucony i co robić gdy artykuł wymaga wielu poprawek? Ponadto zostanie przedstawiony rynek czasopism zagranicznych indeksowanych w bazach Scopus i Web of Science – uczestnicy uzyskają informacje jaka jest ich polityka publikacyjna, jak się przygotować, aby opublikować artykuł w renomowanym czasopiśmie zagranicznym oraz czym się różni taki artykuł od publikowanego w Polsce (uwagi metodologiczne i techniczne).

Prowadzący: dr Patryk Tomaszewski – doktor nauk humanistycznych. Historyk i politolog. Od 2004 roku wydaje czasopismo naukowe (obecnie dwujęzyczny kwartalnik) “Historia i Polityka” (70 pkt. ministerialnych). Autor ponad 100 artykułów naukowych i recenzji w polskich i zagranicznych czasopismach, w tym indeksowanych w Scopus. Recenzuje w kilku polskich czasopismach naukowych z obszaru nauk o polityce i administracji, nauk historycznych oraz socjologii i nauk o bezpieczeństwie. Jednym z obszarów zainteresowań jest bezpieczeństwo społeczności lokalnych, ale także bezpieczeństwo międzynarodowe w myśli politycznej, historia organizacji studenckich. Pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK. Zasiada w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także w zespole doradczym przy ministrze edukacji i nauki do spraw programu “Rozwój czasopism naukowych”.
Liczba uczestników: 50/50
Tylko zalogowani użytkownicy zapisywać się na szkolenia.

Zaloguj się