krakoska_polozna

Link do InstagramaAutorka: Magdalena Humaj-Grysztar, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Pracownia Podstaw Opieki Położniczej