PRELUDIUM BIS 5

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM BIS 5, który skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Konkursu ma na celu wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Finansowanie projektów PRELUDIUM BIS 5 wynosi maksymalnie 300 000 zł,...

MAESTRO 15

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 15 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców, które mają na celu realizację pionierskich badań naukowych, również interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Finansowanie obejmuje wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia...

SONATA BIS 13

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs SONATA BIS 13 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W konkursie tym...

Gliwickie Spotkania Naukowe

W dniach 16-17 listopada 2023 odbędzie się XXVII edycja konferencji Gliwickie Spotkania Naukowe. Konferencja będzie miała miejsce w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 18 w Gliwicach. Konferencja jest organizowana od 1997 roku, obecnie organizatorami są trzy podmioty: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem (SWBR), Gliwicki Oddział Narodowego Instytutu...

Jak matematycy budują relacje?

Załóżmy, że mamy zestaw czterech różnych kolorów kartek. Możemy oczywiście ułożyć je w cztery stosy tak, iż na każdym z nich znajduje się dokładnie jeden kolor. Innymi słowy, dwie kartki znajdują się na tym samym stosie, jeżeli są tego samego koloru. Oczywiście każda z kartek musi leżeć na jakimś stosie...

hydra w sweterku

Link do YouTubeBio: Czy sztuka i antyk to dobre połączenie? 🤔 Moim zdaniem jedno z najlepszych! 🥰 Cześć, z tej strony hydra w sweterku i witam na moim kanale, gdzie opowiadam o sztuce i antyku! Zapraszam na podróż po tajemnicach starożytnych kultur, w szczególności Grecji i Rzymu, ich mitologii oraz...

Aspekty prawne uszkodzeń herbicydowych w uprawach rolnych

StreszczenieRolnictwo jest integralnie powiązane z przyrodą. W związku z tym podlega ono szczególnemu ryzyku związanemu z występowaniem niekorzystnych zjawisk zwłaszcza uszkodzeń herbicydowych Przekładają się one na zmienność plonowania, a co za tym idzie na wielkość produkcji rolnej, cen żywności i dochodów rolników, a szczególnie na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Takie niekorzystne...

ohmyphd

Link do Instagrama Bio: mgr inż. informatyki | doktorantka Uczę o sztucznej inteligencji na @ujd_czestochowa Badaczka w obszarze #medtech Kontakt: ohmyphd.blog@gmail.com medycznie-w-it.blogspot.com Autorka: Jolanta Podolszańska

Komu przysługuje prawo do zgłoszenia skargi?

Prawo do złożenia skargi zostało zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Przysługuje ono nie tylko obywatelom polskim. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego skargę możemy złożyć do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych. Mogą być one składane do organizacji i...