Gliwickie Spotkania Naukowe

W dniach 16-17 listopada 2023 odbędzie się XXVII edycja konferencji Gliwickie Spotkania Naukowe. Konferencja będzie miała miejsce w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 18 w Gliwicach.

Konferencja jest organizowana od 1997 roku, obecnie organizatorami są trzy podmioty: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem (SWBR), Gliwicki Oddział Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB, Politechnika Śląska w Gliwicach. Tematyka konferencji skupia się nad badaniami nad rakiem z wykorzystaniem metod biologii molekularnej i komórkowej, biotechnologii, biochemii i bioinformatyki. Planowane są cztery sesje naukowe oraz sesja poświęcona upamiętnieniu Profesora Mieczysława Chorążego.

Organizatorzy zaplanowali również konkurs dla młodych badaczy, w którym główną nagrodą będzie stypendium im. Prof. Mieczysława Chorążego, oceniając całokształt osiągnięć naukowych.

Dodatkowo odbędzie się również sesja plakatowa, w której zostanie przyznana nagroda SWBR za najlepszą prezentację.