Marketing-Rozwój-Jakość

W dniach 22-23 listopada 2023 na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej obędzie się konferencja Marketing-Rozwój-Jakość. Marketing, w jego podstawowej odmianie, odpowiada na potrzeby klientów, a w szerszym kontekście, na problemy współczesnego świata. Poprzez odpowiedzialne działania może przyczyniać się do rozwoju nie tylko przedsiębiorstw, ale także społeczeństw w ujęciu tak lokalnym,...

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Świat w dobie polikryzysu”

Konferencja odbędzie się 19 października 2023 r. w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 (Kampus Morasko). W ciągu ostatnich lat nawarstwiło się wiele kryzysów: kryzys finansowy roku 2007, wojna w Gruzji, aneksja Krymu i wybuch wojny w Donbasie, kryzys migracyjny, pandemia COVID-19, światowy wzrost...

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Trendy w popkulturze”

Konferencja odbędzie się 13 września w formie zdalnej na platformie Teams. Wydarzenie adresowane jest do badaczy zajmujących się kulturą masową i osób zainteresowanych aktualnymi trendami z pogranicza filmów, gier, serwisów społecznościowych i podobnych platform. Zapraszamy zarówno doświadczonych, jak i młodych naukowców. Celem konfernecji jest interdyscyplinarna dyskusja nad współczesną kulturą masową,...

Afazje – zaburzenia funkcji językowych

Afazje – zaburzenia funkcji językowych            W codziennym życiu zdarza nam się czasami nie zrozumieć czyjegoś pytania, zapomnieć słowa i zastąpić je zmyślonym, bądź nieskładnie złożyć zdanie. Nie ma w tym nic niepokojącego, do momentu, w którym zdarza się tak cały czas i z jakiś przyczyn możemy podejrzewać, że ma to...

Arteterapia, czyli niezwykłe mazianie pędzlem

Wstęp Świadomość na temat zaburzeń psychicznych, problemów oraz możliwości wsparcia w tych obszarach wzrasta w społeczeństwie. Czy wiesz jednak czym jest arteterapia? Możliwe, że spotkałeś się z filmem czy serialem, gdzie pacjenci szpitali psychiatrycznych czy ośrodków dla seniorów, spotykali się w specjalnej sali i malowali, a następnie dyskutowali przez chwilę...

NAWA Preludium Bis 2

Program ma na celu wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, które związane są z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2. Staże zagraniczne dają doktorantom możliwość zdobycia doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania...

Innovative SMEs – 5. Konkurs (Eurostars-3)

Celem konkursu jest wspieranie projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące badania. W stosunku do innych programów Innovative SMEs wyróżnia konieczność wdrożenia rezultatów projektu w okresie dwóch lat od jego zakończenia. Partnerstwo realizowane w latach 2021-2027.Dofinansowanie w konkursie uzyskać można na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Ukierunkowanie projektów rynkowo...

Kształcenie na potrzeby gospodarki – Umiejętności w szkolnictwie wyższym

Głównym celem konkursu jest wsparcie rozwoju kierunków studiów kształcących przyszłe kadry na potrzeby gospodarki i rynku pracy, a także rozwój kwalifikacji lub kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na kierunku lub kierunkach objętych wsparciem. Zakres tematyczny konkursu obejmować musi: tworzenie nowych lub modyfikację istniejących programów kształcenia we współpracy z...

Zmiany w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – szkoły doktorskie #ŚwiadomyDoktorant

Prezydent RP w dniu 14 sierpnia 2023 r. podpisał Ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona zasadnicze zmiany w przepisach regulujących sytuację prawną uczestników studiów doktoranckich oraz doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich.   Z poniższego artykułu dowiecie...

Zmiany w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – studia doktoranckie #ŚwiadomyDoktorant

Prezydent RP w dniu 14 sierpnia 2023 r. podpisał Ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona zasadnicze zmiany w przepisach regulujących sytuację prawną uczestników studiów doktoranckich oraz doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich.   Z poniższego artykułu dowiecie...