Marketing-Rozwój-Jakość

W dniach 22-23 listopada 2023 na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej obędzie się konferencja Marketing-Rozwój-Jakość.

Marketing, w jego podstawowej odmianie, odpowiada na potrzeby klientów, a w szerszym kontekście, na problemy współczesnego świata. Poprzez odpowiedzialne działania może przyczyniać się do rozwoju nie tylko przedsiębiorstw, ale także społeczeństw w ujęciu tak lokalnym, jak i globalnym, a także podnosić jakość ich życia. Rozwój kojarzony jest z rozbudową, zwiększaniem zysków i wpływów przedsiębiorstwa oraz rozwojem otoczenia. Należy jednak dostrzec potrzebę odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju, nie tylko w ujęciu globalnym, ale także w mikro skali. Dzieje się tak, m.in. w firmach rodzinnych, które borykają się ze zrównoważeniem rozwoju sfery biznesowej i rodzinnej w perspektywie sukcesji. O jakości Platon mówił jako o „pewnym stopniu doskonałości”. Obecnie mówi się raczej o dążeniu do doskonałości, jako że jakość to jeden z istotnych czynników uwzględnianych w działaniach marketingowych i prorozwojowych. Odpowiedzialne dążenie do poprawy jakości staje się koniecznością na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach.

Podczas konferencji “Marketing-Rozwój-Jakość”:

  • w obszarze marketingu uwaga zostanie skierowana na odpowiedzialność informacji marketingowej;
  • w obszarze odpowiedzialnego rozwoju poruszona zostanie tematyka firm rodzinnych dotyczącej długowieczności firm i transferu międzypokoleniowego,
  • w obszarze jakości nacisk zostanie położony na jakość wewnętrznych procesów zarządzania, również w obszarze zarządzania kompetencjami.

Problemy w tych trzech obszarach będą dyskutowane w perspektywie teoretycznej i empirycznej, deskryptywnej i metodycznej.

Podczas konferencji zorganizowane będzie również seminarium rozwoju artykułów ‘Paper Development CID Group Seminar*’, którego celem jest wsparcie Autorów prezentowanych prac naukowych w dalszym doskonaleniu artykułów z zamierzeniem ich opublikowania w wysoko punktowanych czasopismach naukowych. Podczas CID Seminar w dyskusji będą uczestniczyć doświadczeni naukowcy o uznanym dorobku, w tym członkowie rad programowych tego typu czasopism.

Więcej informacji o konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej.