Bliżej Chemii – konferencja

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską studencką Konferencję Naukową „Bliżej Chemii”! Konferencja ta odbędzie się w formie zdalnej, zatem zachęcamy do wzięcia udziału wszystkie osoby zainteresowane i rozwijające się w dziedzinie chemii z całej Polski. Będzie to idealna okazja do noworocznego spotkania chemików i wejścia w Nowy Rok z naukowym...

Porzucenie studiów się nie opłaca!

Z najnowszych danych systemu ELA wynika, że dyplom jest ceniony na rynku pracy. Absolwenci, którzy uzyskali dyplom częściej mają doświadczenie pracy, charakteryzuje ich niższe ryzyko bezrobocia, a ich zarobki są porównywalne lub wyższe od osób, które porzuciły studia. Najnowsze aktualizacje systemu OPI pozwalają także na zobrazowanie sytuacji zawodowej i edukacyjnej studentów, umożliwiają opis aktywności zawodowych...

European Health and Digital Executive Agency (HaDEA) – konkursy

Ruszyła druga edycja konkursu EU4Health na 2022 r. Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdro-wia i Cyfryzacji (HaDEA). EU4Health, z budżetem w wysokości 5,3 mld euro, jest czwartym i największym z unijnych programów w dziedzinie zdrowia. Program zapewnia finansowanie organom krajowym, organizacjom zdrowia i innym podmiotom poprzez dotacje i zamówienia publiczne, przyczyniając...

FEBS Fellowships

Program stypendiów Federation of European Biochemical Societies rozpoczął się w 1979 roku i stał się wysoce konkurencyjnym i szanowanym programem dla początkujących naukowców dzięki rygorystycznym metodom selekcji i oferowanym pakietom. Większość programów na przestrzeni lat wspierała doktorantów i młodych badaczy w dziedzinie molekularnych nauk przyrodniczych w obszarze FEBS w przeniesieniu...

Welcome to Poland

Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z: 1) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia; 2) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej; 3) promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z...

PROGRAM WYMIANY OSOBOWEJ W RAMACH WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ – EDYCJA 2022

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego poprzezwymianę osobową studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich w oparciu o umowymiędzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi.W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem może być:• odbycie studiów częściowych;• odbycie studiów wyższych (II stopnia lub doktoranckich);• odbycie stażu naukowego;• wizyta...

Stypendium dla Młodego Naukowca

Od 1 do 31 grudnia można będzie składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca. Statusem młodego naukowca określa się osobę prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem...

Współpraca transgraniczna w XXI wieku | Ogólnopolska Konferencja Naukowa SNDIS

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współpraca transgraniczna w XXI wieku”, organizowanej przez Stowarzyszenie Naukowe Doktorantów i Studentów wraz z Kongresem Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja odbędzie się 14 stycznia 2023 roku w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams. Tematyka konferencji obejmuje problematykę współczesnych...

OKN “Postępowania odrębne w procedurze cywilnej”

Mamy niezmierną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dotyczącej postępowań odrębnych w procedurze cywilnej, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2022 r. Rozpoczęcie Konferencji o godzinie 9:00. Forma on-line, link do spotkania zostanie przesłany dzień przed konferencją osobom zarejestrowanym. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Prawa Procesowego...

Zagrożenie wykluczeniem w społeczeństwie informacyjnym

Koło Naukowe Infologów organizuje XVI ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję kół naukowych. Wydarzenie odbędzie się 6 grudnia 2022 roku w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego (ul. Uniwersytecka 4) zarówno stacjonarnie, jak i online. Planowany zakres wystąpień to: współczesne uwarunkowania społeczne wykluczenia informacyjnego – przyczyny i społeczne konsekwencje braku...