FEBS Fellowships

Program stypendiów Federation of European Biochemical Societies rozpoczął się w 1979 roku i stał się wysoce konkurencyjnym i szanowanym programem dla początkujących naukowców dzięki rygorystycznym metodom selekcji i oferowanym pakietom. Większość programów na przestrzeni lat wspierała doktorantów i młodych badaczy w dziedzinie molekularnych nauk przyrodniczych w obszarze FEBS w przeniesieniu się do laboratorium w innym kraju FEBS , poszerzając w ten sposób ich doświadczenie i szkolenie , dając dostęp do dodatkowych technik badawczych i wiedzy fachowej oraz ułatwiając współpracę międzynarodową.
FEBS obecnie oferuje:

• Stypendia krótkoterminowe – przeznaczone dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w ciągu ostatnich sześciu lat oraz doktorantów, którzy mają co najmniej jedną opublikowaną pracę jako główny autor w międzynarodowym czasopiśmie naukowym.

• Stypendia na rozwój współpracy – przeznaczone dla doktorantów w niektórych krajach FEBS znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej FEBS.