Eksperckie Czwartki

Rozpoczynamy nowy cykl konsultacji prowadzonych na naszym portalu - Eksperckie Czwartki. Konsultacje będą odbywały się w sierpniu oraz we wrześniu w następujących blokach tematycznych: prawny, projektowo-popularyzatorski, marketingowo-biznesowy, prawny II, psychologiczny oraz prawno-organizacyjny. Zachęcamy do zapisywania się na poszczególne bloki. Więcej informacji na naszym profilu na Facebooku, do którego odwiedzenia serdecznie...

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 

W roku akademickim 2022/2023 Minister Edukacji i Nauki przyzna maksymalnie 840 stypendiów za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe. Wnioski w tej sprawie rektorzy mogą składać od 1 do 25 października. Maksymalna wysokość jednorazowo wypłaconego stypendium wyniesie 17 tys. zł. Stypendium Ministra Edukacji i...

I Ogólnopolska Międzyuczelniana Konferencja LSI “Interdyscyplinarne ujęcie psychologii” 

Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Samorząd Doktorantów Instytutu Psychologii PAN, Samorząd Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Koło Badań Psychologicznych Experior Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza Państwa do udziału w I Ogólnopolskiej Międzyuczelnianej Konferencji LSI "Interdyscyplinarne ujęcie psychologii" Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 września 2022 w godzinach 9:00-18:00 w...

Szkolenia na portalu eDoktorant.pl

Serdecznie zachęcamy do udziału w sierpniowych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. "eDoktorant 3.0" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2022 r. w ramach konkursu "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego". 1. Nazwa szkolenia: Metodologia pisania dysertacji doktorskiej Termin szkolenia: 11.08.2022 r. godz. 18:00 Prowadzący:...

Wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, przyznał kategorie naukowe A+, A, B+, B albo C. W pierwszej połowie czerwca Komisja Ewaluacji Nauki podjęła uchwały w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla podmiotów w ramach...

Konkurs Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Prezes GUS zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki obronioną w roku akademickim 2020/2021. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2022 roku. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach...