Obsługa prawna uczelni – Konferencja

Adresatami konferencji są P.T. Osoby odpowiedzialne za obsługę prawną uczelni, w szczególności: adwokaci i radcowie prawni oraz pracownicy biur i  działów prawnych. Tematyka tegorocznej konferencji pt. Obsługa prawna uczelni koncentruje się wokół prawnych aspektów reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Celem konferencji jest prezentacja wybranych zagadnień, wymiana poglądów i doświadczeń związanych...

“Sektor MŚP jako kreator rozwoju społeczno-gospodarczego. Rok 2022 rokiem Rzemiosła w województwie śląskim” – Konferencja

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej "Sektor MŚP jako kreator rozwoju społeczno-gospodarczego. Rok 2022 rokiem Rzemiosła w województwie śląskim", która odbędzie się w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej w formule hybrydowej w dniu 15 września 2022 roku.Konferencja organizowana jest z okazji 100-lecia Izby Rzemieślniczej oraz Małeji Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Konferencja...

XVIII edycja konkursu Popularyzator Nauki

Zachęcamy do udziału w XVIII edycji konkursu Popularyzator Nauki. Jak wskazują organizatorzy - celem konkursu Popularyzator Nauki jest uhonorowanie osób, zespołów osób i podmiotów instytucjonalnych, które popularyzują naukę wśród Polaków, pomagają innym bliżej poznać i lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące wokół człowieka, przybliżają najnowsze wyniki badań naukowych, dzielą się wiedzą i...

Nowe dane już w RAD-on. Najnowsze trendy w polskiej nauce

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) zaktualizował w portalu RAD-on dane dotyczące polskiego sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Aby ułatwićwszystkim korzystanie z  nich, OPI PIB wprowadził wiele dodatkowych funkcji. Każdy może terazw prosty sposób sprawdzić m.in. ile osób studiuje na danym kierunku czy też ilu profesorówwykłada na danej...

Bezpłatne kursy online na platformie NAVOICA

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych kursów online dostępnych na platformie NAVOICA. Oferta edukacyjna serwisu jest stale rozszerzana i rozbudowywana. W serwisie dostępnych jest blisko 200 kursów przygotowanych przez różne uczelnie. Czym jest NAVOICA? NAVOICA to platforma edukacyjna z kursami typu MOOC (ang. Massive Open Online Courses), należąca do Ministerstwa Edukacji...

Warsaw science night – Konferencja

Dlaczego Polki nie chcą mieć więcej dzieci? I co na to ewolucja? Też zadajecie sobie te pytania? Spróbujmy odpowiedzieć na nie razem!  Zapraszamy do udziału w cyklu 20-minutowych wykładów, których celem jest merytoryczne przekazanie wyników naukowych oraz wyjaśnienie ich w sposób zrozumiały, zabawny, intrygujący i zwięzły + dyskusja z publicznością. ...

Baltic Chemistry Conference

Baltic Chemistry Conference jest inicjatywną organizowaną przez Naukowe Koło ChemikówWydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Radę Samorządu Studentów Wydziału ChemiiUniwersytetu Gdańskiego oraz Radę Doktorantów Nauk Ścisłych i PrzyrodniczychUniwersytetu Gdańskiego. Ze względu na bezpieczeństwo oraz wciąż panujące w wielukrajach Europy obostrzenia związane z pandemią COVID-19 wydarzenie odbędzie się zdalnieza pośrednictwem platformy MS Teams....

Eksperckie Czwartki

Rozpoczynamy nowy cykl konsultacji prowadzonych na naszym portalu - Eksperckie Czwartki. Konsultacje będą odbywały się w sierpniu oraz we wrześniu w następujących blokach tematycznych: prawny, projektowo-popularyzatorski, marketingowo-biznesowy, prawny II, psychologiczny oraz prawno-organizacyjny. Zachęcamy do zapisywania się na poszczególne bloki. Więcej informacji na naszym profilu na Facebooku, do którego odwiedzenia serdecznie...

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 

W roku akademickim 2022/2023 Minister Edukacji i Nauki przyzna maksymalnie 840 stypendiów za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe. Wnioski w tej sprawie rektorzy mogą składać od 1 do 25 października. Maksymalna wysokość jednorazowo wypłaconego stypendium wyniesie 17 tys. zł. Stypendium Ministra Edukacji i...