PROGRAM WYMIANY OSOBOWEJ W RAMACH WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ – EDYCJA 2022

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego poprzez
wymianę osobową studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich w oparciu o umowy
międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi.
W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem może być:
• odbycie studiów częściowych;
• odbycie studiów wyższych (II stopnia lub doktoranckich);
• odbycie stażu naukowego;
• wizyta naukowa;
• uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera;
• prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;

• inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, wykładów, przygotowaniem pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
NAWA – Wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

Nabór wniosków trwa do 20.12.2022 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej NAWA.