Współpraca transgraniczna w XXI wieku | Ogólnopolska Konferencja Naukowa SNDIS

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współpraca transgraniczna w XXI wieku”, organizowanej przez Stowarzyszenie Naukowe Doktorantów i Studentów wraz z Kongresem Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja odbędzie się 14 stycznia 2023 roku w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.

Tematyka konferencji obejmuje problematykę współczesnych wyzwań geopolitycznych, gospodarczych i społecznych, w zakresie zagadnień takich jak:
-przyszłość sojuszy i porozumień międzynarodowych
-współpraca międzynarodowa w realizacji celów ekologicznych
-międzynarodowa ochrona praw człowieka
-działalność globalnych korporacji
-ruchy migracyjne i tworzenie się ponadnarodowych społeczeństw i społeczności
-konflikty zbrojne w XXI w.
-status Polski wobec konfliktów zbrojnych
-dążenia niepodległościowe mniejszości narodowych
-Polska w sojuszach międzynarodowych
-współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa
-terroryzm (polityczny, kryminalny, indywidualny, zbiorowy,
zjawisko radykalizacji)
-wojna hybrydowa (działanie konwencjonalne, nieregularne, cybernetyczne, terroryzm i przestępczość)
-znaczenie gospodarki w kształtowaniu relacji międzypaństwowych.

Podana tematyka jest jednak tylko przykładową, zachęcamy do zgłaszania własnych propozycji.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych, w szczególności stosunków międzynarodowych, nauk o bezpieczeństwie, socjologii, politologii, prawa, oraz cybernetyki społecznej. 

Ostateczny podział konferencji na panele uzależniony będzie od tematyki nadesłanych referatów. Przewidujemy udział w konferencji w następujących formach: wygłoszenie referatu online, przesłanie referatu w formie video, udział bierny.

Zgłoszenia na Konferencję przyjmowane są do dnia 6 stycznia 2023 roku, poprzez formularz rejestracyjny: https://forms.gle/46zTVQ7zCHKZs7bRA

Poniżej wartości opłaty konferencyjne:
– 120 złotych dla uczestników czynnych,
– 40 złotych dla uczestników biernych.
W przypadku wygłoszenia referatu przez dwie bądź więcej osób opłata konferencyjna za drugą i każdą kolejną osobę wynosi 80 zł. Zarówno uczestnicy czynni, jak i bierni otrzymają certyfikat zaświadczający o uczestnictwie w wydarzeniu.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu poprzez adres e-mail: kontakt@sndis.pl; lub wiadomość na Facebooku: www.facebook.com/Stowarzyszenie.SNDiS 

Więcej informacji na stronie wydarzenia.