Innovative SMEs – 5. Konkurs (Eurostars-3)

Celem konkursu jest wspieranie projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące badania. W stosunku do innych programów Innovative SMEs wyróżnia konieczność wdrożenia rezultatów projektu w okresie dwóch lat od jego zakończenia. Partnerstwo realizowane w latach 2021-2027.
Dofinansowanie w konkursie uzyskać można na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Ukierunkowanie projektów rynkowo jest wymaganiem konkursu, co oznacza, że projekty muszą przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Zakończenie naboru wniosków: 14 września, 2023

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu.