Kształcenie na potrzeby gospodarki – Umiejętności w szkolnictwie wyższym

Głównym celem konkursu jest wsparcie rozwoju kierunków studiów kształcących przyszłe kadry na potrzeby gospodarki i rynku pracy, a także rozwój kwalifikacji lub kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na kierunku lub kierunkach objętych wsparciem.

Zakres tematyczny konkursu obejmować musi:

  • tworzenie nowych lub modyfikację istniejących programów kształcenia we współpracy z pracodawcami, praktykami lub podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
  • realizację dodatkowych elementów kształcenia, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentów, np. staże, kursy/szkolenia, wizyty studyjne, zajęcia dodatkowe prowadzone przez praktyków,
  • realizację działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki,
  • rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia.

Dofinansowanie otrzymać mogą uczelnie, których projekty oparte są na kompleksowym programie wsparcia realizowanym na kierunku lub kierunkach studiów, umożliwiających dostosowanie kompetencji oraz kwalifikacji danego kierunku do potrzeb gospodarki i rynku pracy.

Zakończenie naboru wniosków: 31 października, 2023

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu.